Prego

Prego

Varsågod! Här är ett heltäckande läromedel för kurserna Italienska 1-3. Prego förmedlar genom levande och aktuella texter en intresseväckande
bild av dagens Italien. Dels möter materialet eleverna där de befinner sig, med texter på teman som shopping, resor, musik och studier, dels vidgar det vyerna genom fördjupad information om språk och kultur.

Prego 1-3 är allt i ett-böcker med tydlig indelning av texter och övningar. Materialet är indelat i ett antal unità som i Prego 1-2 representerar regioner i Italien och i Prego 3 tematiska fält. Dessutom fokuserar de på någon viktig del av språket. Med varje bok följer elev-ljudfiler som innehåller inspelningar av texter i boken för elevens självstudier.

Prego 1
Prego 1 ger nybörjaren en snabb start i språket tack vare dialoger med vardagligt språk och tydlig arbetsordning.
Alla unità består av ett antal texter, indelade i följande kategorier:
Da imparare - Texter, oftast dialoger, för intensivläsning, som tar upp nytt ordförråd och grammatiska strukturer.
Da capire - Beskrivande eller berättande realiatexter av något svårare slag som tränar läsförståelse.
Da sapere - Information på svenska eller italienska om italienska vanor, kultur m.m.
Da ascoltare - Sånger m.m.
Till alla Da imparare finns styckeordlistor. Övriga ord finns att hitta i de alfabetiska ordlistorna till och från italienska.
Prego 1 har två huvudpersoner, Mattias och Anna, som fungerar som röd tråd och binder samman de olika kapitlen.
Förutom de vanliga kapitlen finns tre extrakapitel: ett inledande kapitel med förkunskap, ett repetitionskapitlet samt ett sammanfattande slutkapitel.
Övningarna i Prego följer direkt efter den text de hör till för att tydliggöra arbetsordningen. På varje kapitels första sida finns en ruta med inlärningsmålen för eleverna, så att de förbereds på vad som ska övas.
Till de texter som ska läsas intensivt finns övningar på alla färdigheterna. Grammatiken som övas efter en viss text tas upp i grammatikrutor i boken. Dessutom finns en utförlig minigrammatik i slutet av boken.

Prego 2
Prego 2 följer samma struktur som den första boken och inleds med ett repetitionskapitel som tar tillbaka de viktigaste språkliga situationerna från Italienska 1.
Här blandas dialogerna alltmer upp med längre, berättande texter.
I denna del införs, förutom de som finns sedan tidigare, en ny texttyp, Un pò di più, som ligger utanför grundkursen och som kan läsas av den som har tid och lust.
Flera av huvudpersonerna från del 1 dyker upp även i denna del. I det avslutande Unità finale får eleverna fantisera om vad som händer sen med personerna.
En ny typ av övning införs också i Prego 2 för att repetera moment från Italienska 1,
Ti ricordi?

Prego 3
Prego 3 tar vid där del 2 slutar, med repetition och nya moment såsom futurum, konditionalis och konjunktiv.
Nu är det inte längre regionerna som är tema i bokens olika unità, utan ämnesområden, t.ex. amore, moda, musica och cucina. Detta upplägg inbjuder till fördjupning och tematisk utvidgning, som kan vara lämpligt på detta stadium.

I övrigt följer boken upplägget från tidigare delar. Aktuella dialoger varvas med mer faktabetonade texter, berättande texter och - på denna nivå - även en del autentiska texter.
Övningarna är ofta av en friare karaktär på denna nivå och eleverna uppmuntras till att reflektera och uttrycka sina egna synpunkter. Alla instruktioner i Prego 3 är på italienska.

Övriga komponenter
Lärarhandledningarna är omfattande och välstrukturerade. Till varje unità finns kompletterande information om den aktuella regionen (temat i Prego 3), kommentarer till bokens texter och övningar, texter till hörövningarna, ytterligare övningar på kopieringsunderlag samt en självutvärdering och en sammanfattande test på kapitlet.
Handledningarna innehåller ett speciellt avsnitt med fristående prov indelat i färdigheter; skriftligt, muntligt, hörförståelse och läsförståelse. Facit finns till alla bundna uppgifter i prov och kopieringsunderlag.
Elevfacit har lösningar till samtliga uppgifter och översättning av alla Da imparare-texter.

Lärar-cd:n är till för lärarens arbete i klassrummet och innehåller ljudinspelningar av alla texter och hörövningar i boken samt hörförståelseuppgifter till proven i lärarhandledningen.

Prego 1
Prego 1 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler för eleven
ISBN: 62260002 Pris: 409kr
+ -
Köp
Prego 1 Elevfacit
ISBN: 62261986 Pris: 79kr
+ -
Köp
Prego 1 Lärarhandledning
ISBN: 62261924 Pris: 889kr
+ -
Köp
Prego 1 Lärar-cd 2 st.
ISBN: 62261948 Pris: 879kr
+ -
Köp
Prego 1 Elev-cd för komplettering (5-pack)
ISBN: 62260026 Pris: 266kr
+ -
Köp
Prego 1 Lärarens ljudfiler online mp3-filer
ISBN: 52340868 Pris:
+ -
Köp
Prego 2
Prego 2 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler för eleven
ISBN: 62274146 Pris: 430kr
+ -
Köp
Prego 2 Elevfacit
ISBN: 62274160 Pris: 79kr
+ -
Köp
Prego 2 Lärarhandledning
ISBN: 62274207 Pris: 891kr
+ -
Köp
Prego 2 Lärarens ljudfiler online mp3-filer
ISBN: 52340882 Pris:
+ -
Köp
Prego 3
Prego 3 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler för eleven
ISBN: 62287627 Pris: 430kr
+ -
Köp
Prego 3 Elevfacit
ISBN: 62287641 Pris: 79kr
+ -
Köp
Prego 3 Lärarhandledning
ISBN: 62287665 Pris: 912kr
+ -
Köp
Prego 3 Lärarens ljudfiler online mp3-filer
ISBN: 52340912 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se