Kemi 1

Kemi 1

Tema och Teori

Den omarbetade upplagan av Kemi 1 har:
- Tema- och Teorikapitel i samma bok
- ett uppdaterat och aktuellt innehåll
- en tydlig layout, är rikt illustrerad och helt i fyrfärg
- ett omfattande antal uppgifter av olika typ och svårighetsgrad
- svar till samtliga uppgifter i boken.

Boken har fem intresseväckande Temakapitel med kemin i verkligheten som utgångspunkt. Till varje Temakapitel finns ett Teorikapitel där nödvändiga teoretiska moment behandlas, som kemiska begrepp, formler och beräkningar.


Tema 1: Grundämnen
Teori 1:
Grundämnen och kemiska föreningar, atomen, periodiska systemet, atommassa och substansmängd, radioaktiv strålning, kärnreaktioner och kemisk bindning.

Tema 2: Från mineral till grundämne
Teori 2:
Oxidation och reduktion, kemiska formler och reaktionsformler, elektrolys, jonföreningar och lösningars koncentration.

Tema 3: Atmosfären
Teori 3: Några grundämnen och deras föreningar, oxidationstal, ljus, kolföreningar, energi, entalpi och kemiska jämvikter.

Tema 4: Material
Teori 4: Några metaller, kemisk energi blir elektrisk energi, molekyler, omättade kolväten, kol, kisel och kemisk bindning.

Tema 5: Bränslen
Teori 5: Termokemi, alkoholer och etrar, entropi, gaser, syror och baser.

Lärarmaterial Kemi 1
Lärarmaterialet är anpassat till nya Kemi 1. Det är helt omarbetat och innehåller flera nya laborationer och övningar.

Lärarmaterialet innehåller:
· planeringsförslag och kommentarer som visar hur tema, teori, laborationer och övningar kan länkas samman till en helhet
· laborationer och övningar i form av kopieringsunderlag
· stöd för riskbedömningar
· en cd med extra laborationer, illustrationer från boken, förslag till baskunskaper samt extra uppgifter med svar för högre betyg.

Kemi 1
Kemi 1
ISBN: 62268992 Pris: 473kr
+ -
Köp
Kemi A Lärarmaterial
ISBN: 62269463 Pris: 927kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se