Kemi B


Kemi B

Tema och Teori

Den omarbetade upplagan av Kemi B har:
- Tema- och Teorikapitel sammanförda till en bok
- omarbetade och uppdaterade texter samt nya illustrationer
- ett stort antal uppgifter av olika typ och svårighetsgrad
- svar till samtliga uppgifter i boken.

Utgångspunkten är, precis som tidigare, kemin i verkligheten. I bokens fem Temakapitel presenteras kemin ur ett verklighetsperspektiv med tillverkningsprocesser, praktiska tillämpningar, historiska tillbakablickar och aktuella forskningsområden.

Till varje Temakapitel finns ett Teorikapitel med fördjupade teoretiska moment som kemiska begrepp, formelskrivning, analysmetoder och beräkningar.

Tema 1: Kemisk industri
Teori 1: Reaktionshastighet och kemisk jämvikt, redoxformler och redoxtitrering, allmänna gaslagen, protolysjämvikter och pH-beräkningar.

Tema 2: Stora molekyler
Teori 2: Organiska ämnesklasser, namngivning av organiska föreningar, reaktionstyper, reaktionsmekanismer och isomeri.

Tema 3: Färg åt tillvaron
Teori 3: Spektroskopi och spektrofotometri, heterogena jämvikter, löslighetsprodukt och fällningstitrering, röntgenstrålning, arener och några typer av kromatografi.

Tema 4: Läkemedel
Teori 4: Organiska synteser, masspektrometri, infrarödspektroskopi, NMR-spektroskopi, organiska halogenföreningar, enantiomeri, titrering och titrerkurvor.

Tema 5: Mat och hälsa
Teori 5: Metabolismens olika reaktionsvägar, fetter och proteiner, gelfiltrering, elektrofores, nukleinsyror och cellernas proteinsyntes.

Lärarmaterial Kemi B
Lärarmaterialet är anpassat till nya Kemi B. Materialet är helt omarbetat och innehåller flera nya laborationer och övningar.

Lärarmaterialet innehåller:
· planeringsförslag och kommentarer som visar hur tema, teori, laborationer och övningar kan länkas samman till en helhet
· laborationer och övningar i form av kopieringsunderlag
· stöd för riskbedömningar
· en cd med extra laborationer, illustrationer från boken, förslag på baskunskaper samt extra uppgifter med svar för högre betyg.

Kemi B
Kemi B Tema & Teori - ny upplaga
ISBN: 62286699 Pris: 482kr
+ -
Köp
Kemi B Lärarmaterial - ny upplaga
ISBN: 62290399 Pris: 958kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se