In medias res

In medias res

In medias res är vårt nya läromedel i latin, helt anpassad för 2011 års kurs i Latin - språk och kultur 1. In medias res är en komplett serie med textbok, övningsbok och lärarhandledning med översättningar.

Med färgglada och pedagogiska illustrationer samt inspirerande texter får eleverna utveckla kunskaper om det latinska språket och den romerska kulturen. Latinets roll som kulturbärare behandlas i varje kapitel under rubriken Språk i fokus.

Textboken
Textboken In medias res är uppdelad i sex kapitel, vars innehåll sträcker sig från antiken till Harry Potter, med en bredd som även kommer att entusiasmera naturvetare.
Varje kapitel inleds med ett uppslag, Discenda, som är en innehållsförteckning med följande rubriker:
• Latin - språk. Här visas vilken grammatik som tas upp i kapitlet.
• Latin - kultur. Innehållet kan t.ex. vara badhusen i Rom, skolans historia eller kroppen och medicin.
• Språk i fokus. Det som tas upp under denna rubrik är t.ex. latinets historia och latinet still going strong som visar att latinet lever än i dag.

Bokens sex kapitel är uppdelade i A-, B-,C-, D- och E-texter.
A-texten tar upp latinska sentenser som är utvalda för att presentera viss grammatik. Här finns en tydlig struktur med betoning på de mest förekommande grammatiska formerna och de mest frekventa orden i den latinska litteraturen.
B-texten är en berättande text om romersk kultur. Den följs alltid av en enkel text på latin. I den får man följa en romersk familj vars medlemmar rör sig ute i Rom och t.ex. går till Forum Romanum och köper korv.
C-texten är en översatt text där eleverna får lära känna latinska författare som t.ex. Ovidius, Quintilianus och Augustus.
D-texten är en text på latin som grundar sig på en originaltext allt från antik tid och framåt.
E-texten har rubriken Språk i fokus som är en språkhistorisk guide där eleverna kan studera hur latinet utvecklats från antiken och påverkat andra språk till våra dagar.

Till varje text finns innehållsfrågor under rubriken Responde samt möjlighet till fördjupning genom undersökande uppgifter under rubriken Investiga.

Övningsboken
I övningsboken finns uppgifter där eleverna får öva på grammatik och vokabulär och befästa sina kunskaper i utmanande och varierade övningar. Varje kapitel avslutas med en sammanfattande övning som tar upp hela kapitlets grammatik och det aktiva ordförrådet.

Lärarhandledningen
Här finns mycket att hämta, både för lärarna och eleverna. Det finns användbara tips till lektionsgenomgångar samt rikligt med extra texter och övningar på kopieringsunderlag samt översättning av samtliga latinska texter.

Elevfacit
I elevfacit finns allt eleven behöver för att kontrollera inlärningen: Rätt svar på alla Responde-uppgifter i textboken samt facit till alla uppgifter i övningsboken.

In medias res
In medias res Textbok
ISBN: 52310564 Pris: 427kr
+ -
Köp
In medias res Övningsbok
ISBN: 52310571 Pris: 165kr
+ -
Köp
In medias res Elevfacit
ISBN: 52310595 Pris: 79kr
+ -
Köp
In medias res Lärarhandledning
ISBN: 52310588 Pris: 953kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se