Ledarskap - 200 råd

Recension

Publiceras i BTJ-häftet nr 10, 2014.

Barnevik, Percy Ledarskap - 200 råd

Lektör Björn Nilsson

Percy Barnevik har varit chef och styrelseledamot i ett flertal företag (bl.a. ABB, Sandvik, General Motors och Astra Zeneca) och har det senaste decenniet varit verksam i "Hand in Hand", en ideell förening som sysslar med bistånd i exempelvis Indien och Brasilien. I den här boken förmedlar författaren exempel, råd och erfarenheter från sin femtioåriga erfarenhet som chef och ledare med "effektivt genomförande" som genomgående fokus. De 200 råden är enkelt och konkret formulerade och samlade under rubriker som ledarroll, ledaransvar, ledaregenskaper, kommunikation, medarbetarskap, förändring, effektivitet, strategi och kulturella skillnader.

Ledarskap
Ledarskap - 200 råd
ISBN: 52318836 Pris: 274kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer