Projektledning

Studiematerial (ppt, övningar och tester)

Powerpoint presentationer

Del 1
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 1
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 2
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 3

Del 2
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 4 
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 5 
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 6 

Del 3
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 7 
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 8 
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 9 
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 10 

Del 4
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 11 
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 12 
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 13 
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 14 

Del 5
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 15 
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 16 
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 17 

Del 6
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 18 
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 19 
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 20 
Klicka här för att ladda ner ppt-filer till kapitel 21 

Tester

Del 1
Kapitel 1 Projektledarprofil
Kapitel 2 Projektarbetsform
Kapitel 3 Agilaprojekt

Del 2
Kapitel 4 Initiera 
Kapitel 5 Prestudie 
Kapitel 6 Projektkommunikation 

Del 3
Kapitel 7 Tidoresurser 
Kapitel 9 Kalkyleringorisk  

Del 4
Kapitel 12 Ledaprojekt 

Del 6
Kapitel 18 Projektverksamhet 
Kapitel 19 Projekthantering 
Kapitel 20 Projektmodeller 
Kapitel 21 Certifieringar 

Övningar
Här finns övningar från Projektledning Övningsbok. 

Kapitel 1 Kompetensinventering - projektledning
Kapitel 2 Varför misslyckas projekt?
Kapitel 3 User stories
Kapitel 3 Poängpoker
Kapitel 4 Köra som projekt?
Kapitel 4 Checklista vid projektstart
Kapitel 5 Intressentkartläggning
Kapitel 5 Att beskriva krav
Kapitel 6 Inlärningsstilar
Kapitel 7 Kritiska linjen
Kapitel 9 Lönsamhetsanalys
Kapitel 10 Har du kontroll på ditt projekt?
Kapitel 11 Att arbeta i grupp
Kapitel 12 Motivation
Kapitel 13 Milstolpeuppföljning
Kapitel 14 Bedömning av projektresultat
Kapitel 15 Processutvärdering
Kapitel 16 Säkra nyttan
Kapitel 17 Förändringsstrategi
Kapitel 18 SPI - projektmognasanlys
Kapitel 19 Positioneringskarta
Kapitel 20 Att välja projektverktyg

Projektledning upplaga 6
Projektledning
ISBN: 52336120 Pris: 370kr
+ -
Köp
Projektledning Övningsbok
ISBN: 52339947 Pris: 266kr
+ -
Köp
Projektledning - PAKET(Fakta- o Övningsbok)
ISBN: 52341100 Pris: 493kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer