Matematik 1a VUX

Matematik 1a VUX

Matematik 1a VUX är anpassad för de vuxenstuderande som väljer att läsa kursen Matematik 1a. Här finns alla valbara och programspecifika moment med.

- Kapitel 1 Tal och räkning
- Kapitel 2 Procent och lån
- Kapitel 3 Statistik och undersökningar
- Kapitel 4 Sannolikhetslära
- Kapitel 5 Ekvationer och formler
- Kapitel 6 Geometri och enheter
- Kapitel 7 Matematiska samband
- Kapitel 8 Vinklar, trigonometri och symmetri

Tydlig struktur

- Varje kapitel inleds med en beskrivning av det centrala innehåll som behandlas i kapitlet, vad eleven ska kunna samt vilka centrala begrepp som används.
- Ett intresseväckande Uppdrag används som introduktion till varje avsnitt. Uppdragen är utformade så att de är lämpliga att arbeta med i grupp och för att ge eleverna möjlighet att argumentera, resonera och kommunicera matematik.
- Det centrala innehållet behandlas i Modeller och lösta exempel. Uppgifterna som följer ger eleverna övning, utmanar till en fördjupad matematisk förståelse och erbjuder tillfälle att utveckla olika matematiska förmågor.
- Efter ett antal Modeller följer en Diagnos med flervalsuppgifter, Välj rätt svar, som ger eleven möjlighet att testa sina kunskaper.
- I slutet av varje kapitel finns Blandade uppgifter på tre olika nivåer. Varje nivå avslutas med ett Uppdrag, där eleverna får användning för flera olika matematiska förmågor.
- Sist i varje kapitel finns ett Kapiteltest och en uppmaning att göra en begreppskarta. Här kan eleverna testa sina färdigheter och visa hur de uppfattar att de centrala begreppen i kapitlet hänger ihop.

Lärarhandledning Matematik 1a och 1a VUX
Lärarhandledningen innehåller bland annat metodiska tips, övningsblad, tankekartor, fullständiga lösningar till Uppdragen och kapitelprov med bedömning utifrån betygsnivå respektive förmåga.

Matematik 1a VUX
Matematik 1a Vux
ISBN: 52317365 Pris: 325kr
+ -
Köp

Lärarhandledning Matematik 1a VUX

Här kan du läsa mer om och beställa lärarhandledning till Matematik 1a VUX

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se 

Redaktionen tipsar

Matematik Origo b/c vux

Matematik Origo 1b och 1c kampanj

Köp en klassuppsättning av Matematik Origo 1b eller 1c (minst 20 exemplar, tryckt eller som onlinebok) och få Lärarguide och Prov, Övningsblad och Aktiviteter på köpet.

Läs mer