Matematik Origo för spår b

Matematik Origo 1b ljudbok (mp3-format)

Här kan du ladda ner Matematik Origo 1b som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Till läsaren

Kapitel 1 Tabeller och diagram

Ingressuppslag - sid 6
Ingressuppslag - sid 7
Avläsa och använda tabeller - sid 8
Avläsa och använda tabeller - sid 9
Avläsa och använda tabeller - sid 10
Avläsa och använda tabeller - sid 11
Avläsa och använda tabeller - sid 12
Avläsa och använda diagram - sid 13
Avläsa och använda diagram - sid 14
Avläsa och använda diagram - sid 15
Avläsa och använda diagram - sid 16
Resonemang och begrepp - sid 17
Uppgift - Studenter över Sveriges gränser - sid 18
Historia - Florence Nightingale - sid 19
Problem och undersökningar - sid 20
Tankekarta - Tabeller och diagram - sid 21
Blandade uppgifter - sid 22
Blandade uppgifter - sid 23
Blandade uppgifter - sid 24
Kapiteltest - sid 25

Kapitel 2 Tal

Ingressuppslag - sid 26
Ingressuppslag - sid 27
Talmängder - sid 28
Negativa tal - sid 29
Negativa tal - sid 30
Negativa tal - sid 31
Primtal och delbarhet - sid 32
Primtal och delbarhet - sid 33
Primtal och delbarhet - sid 34
Bråk - sid 35
Bråk - sid 36
Bråk - sid 37
Addition och subtraktion av bråk - sid 38
Addition och subtraktion av bråk - sid 39
Multiplikation och division av bråk - sid 40
Multiplikation och division av bråk - sid 41
Resonemang och begrepp - sid 42
Potenser med positiva heltalsexponenter - sid 43
Potenser med positiva heltalsexponenter - sid 44
Potenser med positiva heltalsexponenter - sid 45
Negativa exponenter och exponenten noll - sid 46
Negativa exponenter och exponenten noll - sid 47
Prioriteringsregler - sid 48
Prioriteringsregler - sid 49
Resonemang och begrepp - sid 50
Tal i decimalform - sid 51
Tal i decimalform - sid 52
Tal i decimalform - sid 53
Värdesiffror - sid 54
Värdesiffror - sid 55
Värdesiffror - sid 56
Tal i grundpotensform - sid 57
Tal i grundpotensform - sid 58
Prefix - sid 59
Prefix - sid 60
Det binära talsystemet - sid 61
Det binära talsystemet - sid 62
Det binära talsystemet - sid 63
Resonemang och begrepp - sid 64
Uppgift - Musik och matematik - sid 65
Historia - Talsystem genom historien - sid 66
Historia - Talsystem genom historien - sid 67
Problem och undersökningar - sid 68
Tankekarta - sid 69
Blandade uppgifter - sid 70
Blandade uppgifter - sid 71
Blandade uppgifter - sid 72
Blandade uppgifter - sid 73
Kapiteltest - Utan räknare - sid 74
Kapiteltest - Med räknare - sid 75 

Kapitel 3 Algebra och ekvationer

Ingressuppslag - sid 76
Ingressuppslag - sid 77
Teckna och tolka uttryck - sid 78
Teckna och tolka uttryck - sid 79
Teckna och tolka uttryck - sid 80
Att förenkla uttryck - sid 81
Att förenkla uttryck - sid 82
Att förenkla uttryck - sid 83
Multiplicera in i parenteser - sid 84
Multiplicera in i parenteser - sid 85
Faktorisera uttryck - sid 86
Resonemang och begrepp - sid 87
Vad är en ekvation? - sid 88
Vad är en ekvation? - sid 89
Ekvationslösningens grunder - sid 90
Ekvationslösningens grunder - sid 91
Mer om ekvationer - sid 92
Mer om ekvationer - sid 93
Ekvationer med nämnare - sid 94
Ekvationer med nämnare - sid 95
Ekvationen som en matematisk modell - sid 96
Ekvationen som en matematisk modell - sid 97
Ekvationen som en matematisk modell - sid 98
Ekvationen som en matematisk modell - sid 99
Andra- och tredjegradsekvationer - sid 100
Andra- och tredjegradsekvationer - sid 101
Andra- och tredjegradsekvationer - sid 102
Olikheter - sid 103
Olikheter - sid 104
Resonemang och begrepp - sid 105
Att använda formler - sid 106
Att använda formler - sid 107
Att använda formler - sid 108
Mönster och formler - sid 109
Mönster och formler - sid 110
Mönster och formler - sid 111
Aritmetiska talföljder - sid 112
Aritmetiska talföljder - sid 113
Aritmetiska talföljder - sid 114
Resonemang och begrepp - sid 115
Uppgift Mount Everest - världens tak - sid 116
Historia Fibonaccis talföljd - sid 117
Problem och undersökningar - sid 118
Tankekarta Algebra och ekvationer - sid 119
Blandade uppgifter - sid 120
Blandade uppgifter - sid 121
Blandade uppgifter - sid 122
Blandade uppgifter - sid 123
Kapiteltest Utan räknare - sid 124
Kapiteltest Med räknare - sid 125

Kapitel 4 Procent

Ingressuppslag - sid 126
Ingressuppslag - sid 127
Procent - ett sätt att skriva hundradelar - sid 128
Procent - ett sätt att skriva hundradelar - sid 129
Andelen, delen och det hela - sid 130
Andelen, delen och det hela - sid 131
Andelen, delen och det hela - sid 132
Promille och ppm - sid 133
Resonemang och begrepp - sid 134
Procentuella förändringar Förändringsfaktor - sid 135
Procentuella förändringar Förändringsfaktor - sid 136
Procentuella förändringar Förändringsfaktor - sid 137
Procentuella förändringar Förändringsfaktor - sid 138
Procentenheter - sid 139
Resonemang och begrepp - sid 140
Procentberäkningar i samhället Index och KPI - sid 141
Procentberäkningar i samhället Index och KPI - sid 142
Procentberäkningar i samhället Index och KPI - sid 143
Procentberäkningar i samhället Index och KPI - sid 144
Ränteberäkningar - sid 145
Ränteberäkningar - sid 146
Lån och kreditköp - sid 147
Lån och kreditköp - sid 148
Lån och kreditköp - sid 149
Resonemang och begrepp - sid 150
Uppgift En korg full - sid 151
Historia Procenttecknet och Big Mac-index - sid 152
Problem och undersökningar - sid 153
Tankekarta Procent - sid 154
Blandade uppgifter - sid 155
Blandade uppgifter - sid 156
Blandade uppgifter - sid 157
Kapiteltest Utan räknare - sid 158
Kapiteltest Med räknare - sid 159

Kapitel 5 Funktioner

Ingressuppslag - sid 160
Ingressuppslag - sid 161
Ekvationer, tabeller och grafer Koordinatsystemet - sid 162
Ekvationer, tabeller och grafer Koordinatsystemet - sid 163
Linjära samband - sid 164
Linjära samband - sid 165
Linjära samband - sid 166
Från ekvation till graf - sid 167
Från ekvation till graf - sid 168
Från ekvation till graf - sid 169
Proportionalitet - sid 170
Proportionalitet - sid 171
Räta linjens ekvation - sid 172
Räta linjens ekvation - sid 173
Räta linjens ekvation - sid 174
Räta linjens ekvation - sid 175
Ekvationslösning med grafritande räknare - sid 176
Resonemang och begrepp - sid 177
Vad är en funktion? Funktion och funktionsvärde - sid 178
Vad är en funktion? Funktion och funktionsvärde - sid 179
Vad är en funktion? Funktion och funktionsvärde - sid 180
Definitionsmängd och värdemängd - sid 181
Definitionsmängd och värdemängd - sid 182
Definitionsmängd och värdemängd - sid 183
Exponentialfunktioner - sid 184
Exponentialfunktioner - sid 185
Exponentialfunktioner - sid 186
Exponentialfunktioner - sid 187
Potensfunktioner - sid 188
Potensfunktioner - sid 189
Potensfunktioner - sid 190
Potensfunktioner - sid 191
Resonemang och begrepp - sid 192
Uppgift Stockholm Marathon - sid 193
Historia Kryptering - sid 194
Problem och undersökningar - sid 195
Tankekarta Funktioner - sid 196
Blandade uppgifter - sid 197
Blandade uppgifter - sid 198
Blandade uppgifter - sid 199
Kapiteltest Utan räknare - sid 200
Kapiteltest Med räknare - sid 201

Kapitel 6 Statistik

Ingressuppslag - sid 202
Ingressuppslag - sid 203
Tolka tabeller och diagram - sid 204
Tolka tabeller och diagram - sid 205
Tolka och granska diagram - sid 206
Tolka och granska diagram - sid 207
Tolka och granska diagram - sid 208
Tolka och granska diagram - sid 209
Tolka och granska diagram - sid 210
Tolka och granska diagram - sid 211
Resonemang och begrepp - sid 212
Granska statistik - sid 213
Granska statistik - sid 214
Granska statistik - sid 215
Granska statistik - sid 216
Granska statistik - sid 217
Svarsbortfall - sid 218
Svarsbortfall - sid 219
Resonemang och begrepp - sid 220
Uppgift Släng inte maten - spara miljön - sid 221
Historia Opinionsundersökningar - sid 222
Problem och undersökningar - sid 223
Tankekarta Statistik - sid 224
Blandade uppgifter - sid 225
Blandade uppgifter - sid 226
Blandade uppgifter - sid 227
Kapiteltest Utan räknare - sid 228
Kapiteltest Med räknare - sid 229

Kapitel 7 Sannolikhetslära

Ingressuppslag - sid 230
Ingressuppslag - sid 231
Enkla slumpförsök Den klassiska sannolikhetsdefinitionen - sid 232
Enkla slumpförsök Den klassiska sannolikhetsdefinitionen - sid 233
Enkla slumpförsök Den klassiska sannolikhetsdefinitionen - sid 234
Enkla slumpförsök Den klassiska sannolikhetsdefinitionen - sid 235
Sannolikhet som relativ frekvens - sid 236
Sannolikhet som relativ frekvens - sid 237
Sannolikhet som relativ frekvens - sid 238
Resonemang och begrepp - sid 239
Slumpförsök i flera steg Produktregeln - sid 240
Slumpförsök i flera steg Produktregeln - sid 241
Slumpförsök i flera steg Produktregeln - sid 242
Träddiagram - sid 243
Träddiagram - sid 244
Träddiagram - sid 245
Träddiagram - sid 246
Komplementhändelse - sid 247
Komplementhändelse - sid 248
Resonemang och begrepp - sid 249
Uppgift Snörspel och dobbel - sid 250
Historia Sannolikhetslära och spel - sid 251
Problem och undersökningar - sid 252
Tankekarta Sannolikhetslära - sid 253
Blandade uppgifter - sid 254
Blandade uppgifter - sid 255
Kapiteltest Utan räknare - sid 256
Kapiteltest Med räknare - sid 257

Kapitel 8 Geometri och bevis

Ingressuppslag - sid 258
Ingressuppslag - sid 259
Vinklar och trianglar Olika slags vinklar - sid 260
Vinklar och trianglar Olika slags vinklar - sid 261
Vinklar och trianglar Olika slags vinklar - sid 262
Vinklar i trianglar - sid 263
Vinklar i trianglar - sid 264
Vinklar i trianglar - sid 265
Resonemang och begrepp - sid 266
Omkrets, area och volym Enheter för area och volym - sid 267
Omkrets, area och volym Enheter för area och volym - sid 268
Geometriska figurer - sid 269
Geometriska figurer - sid 270
Geometriska figurer - sid 271
Geometriska figurer - sid 272
Volym och area - sid 273
Volym och area - sid 274
Volym och area - sid 275
Volym och area - sid 276
Skala - sid 277
Skala - sid 278
Skala - sid 279
Symmetri - sid 280
Symmetri - sid 281
Symmetri - sid 282
Symmetri - sid 283
Symmetri - sid 284
Symmetri - sid 285
Resonemang och begrepp - sid 286
Matematiska bevis Matematisk argumentation - sid 287
Matematiska bevis Matematisk argumentation - sid 288
Matematiska bevis Matematisk argumentation - sid 289
Matematiska bevis Matematisk argumentation - sid 290
Satser och bevis - sid 291
Satser och bevis - sid 292
Satser och bevis - sid 293
Satser och bevis - sid 294
Pythagoras sats - sid 295
Pythagoras sats - sid 296
Resonemang och begrepp - sid 297
Uppgift Typografi - sid 298
Historia Det finns ingen kungsväg - sid 299
Problem och undersökningar - sid 300
Tankekarta Geometri och bevis - sid 301
Blandade uppgifter - sid 302
Blandade uppgifter - sid 303
Blandade uppgifter - sid 304
Blandade uppgifter - sid 305
Kapiteltest Utan räknare - sid 306
Kapiteltest Med räknare - sid 307

 

 

 

 

Matematik Origo 1b
Matematik Origo 1b
ISBN: 52309247 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 1b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351420 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 1b Lösningshäfte onlinebok elevlicens
ISBN: 52351819 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 1b (pdf)
ISBN: 52331590 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Lärarguide 1b
ISBN: 52309711 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2b
Matematik Origo 2b
ISBN: 52317235 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351413 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 2b Lösningshäfte onlinebok elevlicens
ISBN: 52351826 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 2b (pdf)
ISBN: 52331613 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Lärarguide 2b
ISBN: 52332641 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3b
Matematik Origo 3b
ISBN: 52318812 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351406 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 3b Lösningshäfte onlinebok elevlicens
ISBN: 52351833 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 3b (pdf)
ISBN: 52337271 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Lärarguide 3b
ISBN: 52344354 Pris: 630kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Redaktionen tipsar!

Matematik Origo för spår c