Matematik Origo för spår b

Matematik Origo 2b ljudbok (mp3-format)

Här kan du ladda ner Matematik Origo 2b som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Algebra

Ingressuppslag - sid 6
Ingressuppslag - sid 7
Algebraiska uttryck - sid 8
Algebraiska uttryck - sid 9
Algebraiska uttryck - sid 10
Multiplikation av uttryck inom parenteser - sid 11
Multiplikation av uttryck inom parenteser - sid 12
Resonemang och begrepp - sid 13
Kvadrerings- och konjugatreglerna - sid 14
Kvadrerings- och konjugatreglerna - sid 15
Konjugatregeln - sid 16
Konjugatregeln - sid 17
Att faktorisera uttryck - sid 18
Resonemang och begrepp - sid 19
Andragradsfunktioner - sid 20
Andragradsfunktioner - sid 21
Andragradsfunktioner - sid 22
Grafisk lösning av en andragradsekvation - sid 23
Grafisk lösning av en andragradsekvation - sid 24
Grafisk lösning av en andragradsekvation - sid 25
Grafisk lösning av en andragradsekvation - sid 26
Resonemang och begrepp - sid 27
Profit i solsken - sid 28
Problem och undersökningar - sid 29
Räknehjälpmedel - sid 30
Räknehjälpmedel - sid 31
Tankekarta Algebra - sid 32
Blandade uppgifter - sid 33
Blandade uppgifter - sid 34
Blandade uppgifter - sid 35
Kapiteltest Utan räknare - sid 36
Kapiteltest Med räknare - sid 37

Kapitel 2 Andragradsekvationer

Ingressuppslag - sid 38
Ingressuppslag - sid 39
Enkla andragradsekvationer - sid 40
Enkla andragradsekvationer - sid 41
Andragradsekvationer och komplexa tal - sid 42
Andragradsekvationer och komplexa tal - sid 43
Faktorisering som lösningsmetod - sid 44
Faktorisering som lösningsmetod - sid 45
Andragradsekvationer och kvadreringsreglerna - sid 46
Andragradsekvationer och kvadreringsreglerna - sid 47
Kvadratkomplettering - sid 48
Kvadratkomplettering - sid 49
Resonemang och begrepp - sid 50
Fullständiga andragradsekvationer - sid 51
Fullständiga andragradsekvationer - sid 52
Fullständiga andragradsekvationer - sid 53
Fullständiga andragradsekvationer - sid 54
Antal lösningar till en andragradsekvation - sid 55
Antal lösningar till en andragradsekvation - sid 56
Andragradsfunktionen och grafen - sid 57
Andragradsfunktionen och grafen - sid 58
Andragradsfunktionen och grafen - sid 59
Andragradsfunktionen och grafen - sid 60
Andragradsfunktionen och grafen - sid 61
Resonemang och begrepp - sid 62
Tvärnit - sid 63
Historia - Ekvationer av högre grad - sid 64
Problem och undersökningar - sid 65
Tankekarta Algebra - sid 66
Blandade uppgifter - sid 67
Blandade uppgifter - sid 68
Blandade uppgifter - sid 69
Kapiteltest Utan räknare - sid 70
Kapiteltest Med räknare - sid 71

Kapitel 3 Ekvationer och ekvationssystem

 Ingressuppslag - sid 72
Ingressuppslag - sid 73
Räta linjens ekvation - sid 74
Räta linjens ekvation - sid 75
Räta linjens ekvation - sid 76
Räta linjens ekvation - sid 77
Riktningskoefficienten för en rät linje - sid 78
Riktningskoefficienten för en rät linje - sid 79
Räta linjens ekvation i k-form - sid 80
Räta linjens ekvation i k-form - sid 81
Räta linjens ekvation i k-form - sid 82
Parallella och vinkelräta linjer - sid 83
Parallella och vinkelräta linjer - sid 84
Parallella och vinkelräta linjer - sid 85
Resonemang och begrepp - sid 86
Ekvationssystem - sid 87
Ekvationssystem - sid 88
Ekvationssystem - sid 89
Ekvationssystem - sid 90
Substitutionsmetoden - sid 91
Substitutionsmetoden - sid 92
Substitutionsmetoden - sid 93
Additionsmetoden - sid 94
Additionsmetoden - sid 95
Resonemang och begrepp - sid 96
Analytisk geometri - sid 97
Analytisk geometri - sid 98
Problemlösning med hjälp av analytisk geometri - sid 99
Problemlösning med hjälp av analytisk geometri - sid 100
Resonemang och begrepp - sid 101
Att tillverka och sälja mobiler - sid 102
Att lösa ekvationssystem - sid 103
Problem och undersökningar Ekvationssystem med tre obekanta - sid 104
Tankekarta Ekvationer och ekvationssystem - sid 105
Blandade uppgifter - sid 106
Blandade uppgifter - sid 107
Blandade uppgifter - sid 108
Blandade uppgifter - sid 109
Kapiteltest Utan räknare - sid 110
Kapiteltest Med räknare - sid 111

Kapitel 4 Potenser, logaritmer och budgetering

Ingressuppslag - sid 112
Ingressuppslag - sid 113
Ränteberäkningar och budgetering - sid 114
Ränteberäkningar och budgetering - sid 115
Ränteberäkningar och budgetering - sid 116
Budget för privatekonomi - sid 117

Budget för privatekonomi - sid 118

Budget för privatekonomi - sid 119
Företagsekonomi och budgetering - sid 120
Företagsekonomi och budgetering - sid 121

Företagsekonomi och budgetering - sid 122
Resonemang och begrepp - sid 123
Potenser och potensekvationer - sid 124
Potenser och potensekvationer - sid 125
Potenser med rationella exponenter - sid 126
Potenser med rationella exponenter - sid 127
Potensekvationer - sid 128
Potensekvationer - sid 129
Potensekvationer - sid 130
Resonemang och begrepp - sid 131
Exponentialekvationer och logaritmer - sid 132
Exponentialekvationer och logaritmer - sid 133
Exponentialekvationer och logaritmer - sid 134
Exponentialekvationer och logaritmer - sid 135
Tiologaritmer - sid 136
Tiologaritmer - sid 137
Tiologaritmer - sid 138
Exponentialekvationer och tiologaritmer - sid 139
Exponentialekvationer och tiologaritmer - sid 140
Exponentialekvationer och tiologaritmer - sid 141
Exponentialekvationer och tiologaritmer - sid 142
Räkneregler för logaritmer - sid 143
Räkneregler för logaritmer - sid 144
Räkneregler för logaritmer - sid 145
Tillämpningar - sid 146
Tillämpningar - sid 147
Tillämpningar - sid 148
Resonemang och begrepp - sid 149
Konserten - sid 150
Problem och undersökningar - sid 151
Historia Från logaritmtabell till räknesticka - sid 152
Historia Från logaritmtabell till räknesticka - sid 153
Tankekarta Potenser, logaritmer och budgetering - sid 154
Blandade uppgifter - sid 155
Blandade uppgifter - sid 156
Blandade uppgifter - sid 157
Kapiteltest Utan räknare - sid 158
Kapiteltest Med räknare - sid 159

 

 

Kapitel 5 Geometri

Ingressuppslag - sid 160
Ingressuppslag - sid 161
Satser om vinklar i cirklar - sid 162
Satser om vinklar i cirklar - sid 163
Satser om vinklar i cirklar - sid 164
Randvinkelsatsen - sid 165
Randvinkelsatsen - sid 166
Randvinkelsatsen - sid 167
Randvinkelsatsen - sid 168
Resonemang och begrepp - sid 169
Likformighet och kongruens - sid 170
Likformighet och kongruens - sid 171
Likformiga trianglar - sid 172
Likformiga trianglar - sid 173
Likformiga trianglar - sid 174
Likformiga trianglar - sid 175
Topptriangelsatsen, transversalsatsen och bisektrissatsen - sid 176
Topptriangelsatsen, transversalsatsen och bisektrissatsen - sid 177
Topptriangelsatsen, transversalsatsen och bisektrissatsen - sid 178
Topptriangelsatsen, transversalsatsen och bisektrissatsen - sid 179
Kongruens - sid 180
Kongruenta trianglar - sid 181
Kongruenta trianglar - sid 182
Kongruenta trianglar - sid 183
Resonemang och begrepp - sid 184
Uppgift Pappersformat i A-serien - sid 185
Historia Geometri och mätmetoder - sid 186
Problem och undersökningar - sid 187
Tankekarta Geometri - sid 188
Blandade uppgifter - sid 189
Blandade uppgifter - sid 190
Blandade uppgifter - sid 191
Kapiteltest Utan räknare - sid 192
Kapiteltest Med räknare - sid 193

 

Kapitel 6 Statistik

Ingressuppslag - sid 194
Ingressuppslag - sid 195
Läges- och spridningsmått - sid 196
Läges- och spridningsmått - sid 197
Läges- och spridningsmått - sid 198
Läges- och spridningsmått - sid 199
Spridning kring medianen - sid 200
Spridning kring medianen - sid 201
Spridning kring medianen - sid 202
Spridning kring medianen - sid 203
Spridning kring medianen - sid 204
Spridning kring medelvärdet - sid 205
Spridning kring medelvärdet - sid 206
Spridning kring medelvärdet - sid 207
Normalfördelning - sid 208
Normalfördelning - sid 209
Normalfördelning - sid 210
Normalfördelning - sid 211
Resonemang och begrepp - sid 212
Statistiska samband - sid 213
Statistiska samband - sid 214
Statistiska samband - sid 215
Statistiska samband - sid 216
Statistiska samband - sid 217
Statistiska samband - sid 218
Regressionsanalys - sid 219
Resonemang och begrepp - sid 220
Uppgift Orkidéer och samband - sid 221
Historia Normalfördelning som modell - sid 222
Problem och undersökningar - sid 223
Tankekarta Statistik - sid 224
Blandade uppgifter - sid 225
Blandade uppgifter - sid 226
Blandade uppgifter - sid 227
Kapiteltest Utan räknare - sid 228
Kapiteltest Med räknare - sid 229

 

 

 

 

Matematik Origo 1b
Matematik Origo 1b
ISBN: 52309247 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 1b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351420 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 1b Lösningshäfte onlinebok elevlicens
ISBN: 52351819 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 1b (pdf)
ISBN: 52331590 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Lärarguide 1b
ISBN: 52309711 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2b
Matematik Origo 2b
ISBN: 52317235 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351413 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 2b Lösningshäfte onlinebok elevlicens
ISBN: 52351826 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 2b (pdf)
ISBN: 52331613 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Lärarguide 2b
ISBN: 52332641 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3b
Matematik Origo 3b
ISBN: 52318812 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351406 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 3b Lösningshäfte onlinebok elevlicens
ISBN: 52351833 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 3b (pdf)
ISBN: 52337271 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Lärarguide 3b
ISBN: 52344354 Pris: 630kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Redaktionen tipsar!

Matematik Origo för spår c