Matematik Origo för spår b

Matematik Origo 3b ljudbok (mp3-format)

Här kan du ladda ner Matematik Origo 3b som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Algebraiska uttryck

Ingressuppslag - sid 6
Ingressuppslag - sid 7
Polynom - sid 8
Polynom - sid 9
Polynom - sid 10
Multiplikation av polynom - sid 11
Multiplikation av polynom - sid 12
Faktorisering av polynom - sid 13
Resonemang och begrepp - sid 14
Polynomekvationer och polynomfunktioner - sid 15
Polynomekvationer och polynomfunktioner - sid 16
Polynomekvationer och polynomfunktioner - sid 17
Mer om polynomekvationer - sid 18
Mer om polynomekvationer - sid 19
Mer om polynomekvationer - sid 20
Grafen till en polynomfunktion - sid 21
Grafen till en polynomfunktion - sid 22
Grafen till en polynomfunktion - sid 23
Polynom och ekvationer av högre grad - sid 24
Polynom och ekvationer av högre grad - sid 25
Polynom och ekvationer av högre grad - sid 26
Polynom och ekvationer av högre grad - sid 27
Resonemang och begrepp - sid 28
Rationella uttryck - sid 29
Rationella uttryck - sid 30
Addition och subtraktion av rationella uttryck - sid 31
Addition och subtraktion av rationella uttryck - sid 32
Multiplikation och division av rationella uttryck - sid 33
Multiplikation och division av rationella uttryck - sid 34
Rationella funktioner - sid 35
Rationella funktioner - sid 36
Rationella funktioner - sid 37
Rationella funktioner - sid 38
Gränsvärden - sid 39
Gränsvärden - sid 40
Resonemang och begrepp - sid 41
Uppgift Golf och golfare - sid 42
Problem och undersökningar - sid 43
Historia - Sophie Germain och Fermats sista sats - sid 44
Historia - Sophie Germain och Fermats sista sats - sid 45
Tankekarta Algebraiska uttryck - sid 46
Blandade uppgifter - sid 47
Blandade uppgifter - sid 48
Blandade uppgifter - sid 49
Kapiteltest Utan räknare - sid 50
Kapiteltest Med räknare - sid 51

Kapitel 2 Linjär optimering, ändringskvot och derivata

Ingressuppslag - sid 52
Ingressuppslag - sid 53
Linjär optimering - sid 54
Räta linjens ekvation - sid 55
Räta linjens ekvation - sid 56
Räta linjens ekvation - sid 57
Ekvationssystem - sid 58
Ekvationssystem - sid 59
Ekvationssystem - sid 60
Ekvationssystem - sid 61
Olikheter och system av olikheter - sid 62
Olikheter och system av olikheter - sid 63
Olikheter och system av olikheter - sid 64
Olikheter och system av olikheter - sid 65
Linjär optimering - sid 66
Linjär optimering - sid 67
Linjär optimering - sid 68
Linjär optimering - sid 69
Linjär optimering - sid 70
Linjär optimering - sid 71
Resonemang och begrepp - sid 72
Sekanter och tangenter - sid 73
Sekanter och tangenter - sid 74
Sekanter och tangenter - sid 75
Tangentens lutning - sid 76
Tangentens lutning - sid 77
Tangentens lutning - sid 78
Tangentens lutning - sid 79
Tangentens lutning - sid 80
Resonemang och begrepp - sid 81
Derivata - sid 82
Derivata - sid 83
Derivata - sid 84
Derivata - sid 85
Att använda derivata - sid 86
Att använda derivata - sid 87
Att använda derivata - sid 88
Resonemang och begrepp - sid 89
Uppgift HB Bramusik - sid 90
Historia Att bestämma en tangent - sid 91
Problem och undersökningar - sid 92
Tankekarta Linjär optimering, ändringskvot och derivata - sid 93
Blandade uppgifter - sid 94
Blandade uppgifter - sid 95
Blandade uppgifter - sid 96
Blandade uppgifter - sid 97
Kapiteltest Utan räknare - sid 98
Kapiteltest Med räknare - sid 99

Kapitel 3 Deriveringsregler

Ingressuppslag - sid 100
Ingressuppslag - sid 101
Deriveringsregler för potens- och polynomfunktioner - sid 102
Deriveringsregler för potens- och polynomfunktioner - sid 103
Deriveringsregler för potens- och polynomfunktioner - sid 104
Deriveringsregler för potens- och polynomfunktioner - sid 105
Derivatan av polynomfunktioner - sid 106
Derivatan av polynomfunktioner - sid 107
Mer om derivatan av potensfunktioner - sid 108
Mer om derivatan av potensfunktioner - sid 109
Mer om derivatan av potensfunktioner - sid 110
Resonemang och begrepp - sid 111
Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata - sid 112
Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata - sid 113
Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata - sid 114
Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata - sid 115
Derivatan av e(kx) och a(x) - sid 116
Derivatan av e(kx) och a(x) - sid 117
Derivatan av e(kx) och a(x) - sid 118
Tillämpningar av derivatan - sid 119
Tillämpningar av derivatan - sid 120
Tillämpningar av derivatan - sid 121
Tillämpningar av derivatan - sid 122
Tillämpningar av derivatan - sid 123
Resonemang och begrepp - sid 124
Uppgift Diamanthandel - sid 125
Historia Newton, Leibniz och derivatan - sid 126
Problem och undersökningar - sid 127
Tankekarta Deriveringsregler - sid 128
Blandade uppgifter - sid 129
Blandade uppgifter - sid 130
Blandade uppgifter - sid 131
Kapiteltest Utan räknare - sid 132
Kapiteltest Med räknare - sid 133

Kapitel 4 Extremvärden, grafen och derivatan

Ingressuppslag - sid 134
Ingressuppslag - sid 135
Samband mellan funktionens graf och derivata - sid 136
Samband mellan funktionens graf och derivata - sid 137
Samband mellan funktionens graf och derivata - sid 138
Samband mellan funktionens graf och derivata - sid 139
Derivatans nollställen - sid 140
Derivatans nollställen - sid 141
Derivatans nollställen - sid 142
Derivatans nollställen - sid 143
Resonemang och begrepp - sid 144
Extremvärden och derivatan - sid 145
Extremvärden och derivatan - sid 146
Extremvärden och derivatan - sid 147
Andraderivatan, konvexa och konkava funktioner - sid 148
Andraderivatan, konvexa och konkava funktioner - sid 149
Andraderivatan, konvexa och konkava funktioner - sid 150
Andraderivatan, konvexa och konkava funktioner - sid 151
Andraderivatan och lokala extrempunkter - sid 152
Andraderivatan och lokala extrempunkter - sid 153
Andraderivatan och lokala extrempunkter - sid 154
Extremvärdesproblem - sid 155
Extremvärdesproblem - sid 156
Extremvärdesproblem - sid 157
Resonemang och begrepp - sid 158
Uppgift Olivolja - grekiskt guld - sid 159
Problem och undersökningar - sid 160
Historia Fermats metod för extrempunkter - sid 161
Tankekarta Extremvärden, grafen och derivatan - sid 162
Blandade uppgifter - sid 163
Blandade uppgifter - sid 164
Blandade uppgifter - sid 165
Kapiteltest Utan räknare - sid 166
Kapiteltest Med räknare - sid 167

Kapitel 5 Integraler

Ingressuppslag - sid 168
Ingressuppslag - sid 169
Primitiva funktioner - sid 170
Primitiva funktioner - sid 171

Primitiva funktioner - sid 172 
Primitiva funktioner till potensfunktioner och till exponentialfunktioner - sid 173
Primitiva funktioner till potensfunktioner och till exponentialfunktioner - sid 174
Primitiva funktioner till potensfunktioner och till exponentialfunktioner - sid 175
Primitiva funktioner med villkor - sid 176
Primitiva funktioner med villkor - sid 177
Resonemang och begrepp - sid 178
Integraler och areor - sid 179
Integraler och areor - sid 180
Integraler och areor - sid 181
Integraler och areor - sid 182
Integraler och areor - sid 183
Samband mellan derivata och integral - sid 184
Integralkalkylens fundamentalsats - sid 185
Integralkalkylens fundamentalsats - sid 186
Integralkalkylens fundamentalsats - sid 187
Resonemang och begrepp - sid 188
Mer om integraler - sid 189
Mer om integraler - sid 190
Mer om integraler - sid 191
Mer om integraler - sid 192
Tillämpningar av integraler - sid 193
Tillämpningar av integraler - sid 194
Tillämpningar av integraler - sid 195
Resonemang och begrepp - sid 196
Uppgift Vattenkraft - sid 197
Historia Integralkalkylens historia - sid 198
Problem och undersökningar - sid 199
Tankekarta Integraler - sid 200
Blandade uppgifter - sid 201
Blandade uppgifter - sid 202
Blandade uppgifter - sid 203
Kapiteltest Utan räknare - sid 204
Kapiteltest Med räknare - sid 205

Kapitel 6 Geometrisk summa

Ingressuppslag - sid 206
Ingressuppslag - sid 207
Geometriska talföljder - sid 208
Geometriska talföljder - sid 209
Geometriska talföljder - sid 210
Geometrisk talföljd - sid 211
Geometrisk talföljd - sid 212
Geometrisk talföljd - sid 213
Nuvärde - sid 214
Resonemang - sid 215
Geometriska summor - sid 216
Geometriska summor - sid 217
Geometriska summor - sid 218
Geometriska summor - sid 219
Annuitetslån - sid 220
Resonemang och begrepp - sid 221
Uppgift På vinst och förlust - sid 222
Historia Intelligenstest - sid 223
Problem och undersökningar - sid 224
Tankekarta Geometrisk summa - sid 225
Blandade uppgifter - sid 226
Blandade uppgifter - sid 227
Blandade uppgifter - sid 228
Kapiteltest Med räknare - sid 229

 

Matematik Origo 1b
Matematik Origo 1b
ISBN: 52309247 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 1b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351420 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 1b Lösningshäfte onlinebok elevlicens
ISBN: 52351819 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 1b (pdf)
ISBN: 52331590 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Lärarguide 1b
ISBN: 52309711 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2b
Matematik Origo 2b
ISBN: 52317235 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351413 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 2b Lösningshäfte onlinebok elevlicens
ISBN: 52351826 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 2b (pdf)
ISBN: 52331613 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Lärarguide 2b
ISBN: 52332641 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3b
Matematik Origo 3b
ISBN: 52318812 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351406 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 3b Lösningshäfte onlinebok elevlicens
ISBN: 52351833 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 3b (pdf)
ISBN: 52337271 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Lärarguide 3b
ISBN: 52344354 Pris: 630kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Redaktionen tipsar!

Matematik Origo för spår c