Matematik Origo för spår c

Matematik Origo 1c ljudbok (mp3-format)

Här kan du ladda ner Matematik Origo 1c som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Till läsaren

Kapitel 1 Tal

Ingressuppslag - sid 6
Ingressuppslag - sid 7
Tal i olika former Talmängder - sid 8
Negativa tal - sid 9
Negativa tal - sid 10
Negativa tal - sid 11
Primtal och delbarhet - sid 12
Primtal och delbarhet - sid 13
Primtal och delbarhet - sid 14
Bråk - sid 15
Bråk - sid 16
Bråk - sid 17
Addition och subtraktion av bråk - sid 18
Addition och subtraktion av bråk - sid 19
Multiplikation och division av bråk - sid 20
Multiplikation och division av bråk - sid 21
Resonemang och begrepp - sid 22
Potenser med positiva heltalsexponenter - sid 23
Potenser med positiva heltalsexponenter - sid 24
Potenser med positiva heltalsexponenter - sid 25
Negativa exponenter och exponenten noll - sid 26
Negativa exponenter och exponenten noll - sid 27
Prioriteringsregler - sid 28
Prioriteringsregler - sid 29
Resonemang och begrepp - sid 30
Talsystem Tal i decimalform - sid 31
Talsystem Tal i decimalform - sid 32
Talsystem Tal i decimalform - sid 33
Värdesiffror - sid 34
Värdesiffror - sid 35
Värdesiffror - sid 36
Tal i grundpotensform - sid 37
Tal i grundpotensform - sid 38
Prefix - sid 39
Prefix - sid 40
Det binära talsystemet - sid 41
Det binära talsystemet - sid 42
Det binära talsystemet - sid 43
Resonemang och begrepp - sid 44
Uppgift Musik och matematik - sid 45
Historia Talsystem genom historien - sid 46
Historia Talsystem genom historien - sid 47
Problem och undersökningar - sid 48
Tankekarta Tal - sid 49
Blandade uppgifter - sid 50
Blandade uppgifter - sid 51
Blandade uppgifter - sid 52
Blandade uppgifter - sid 53
Kapiteltest Utan räknare - sid 54
Kapiteltest Med räknare - sid 55

Kapitel 2 Algebra och ekvationer

Ingressuppslag - sid 56
Ingressuppslag - sid 57
Algebraiska uttryck Teckna och tolka uttryck - sid 58
Algebraiska uttryck Teckna och tolka uttryck - sid 59
Algebraiska uttryck Teckna och tolka uttryck - sid 60
Att förenkla uttryck - sid 61
Att förenkla uttryck - sid 62
Att förenkla uttryck - sid 63
Multiplicera och faktorisera uttryck - sid 64
Multiplicera och faktorisera uttryck - sid 65
Resonemang och begrepp - sid 66
Ekvationer Vad är en ekvation? - sid 67
Ekvationer Vad är en ekvation? - sid 68
Ekvationslösningens grunder - sid 69
Ekvationslösningens grunder - sid 70
Ekvationslösningens grunder - sid 71
Ekvationer med nämnare - sid 72
Ekvationer med nämnare - sid 73
Ekvationen som en matematisk modell - sid 74
Ekvationen som en matematisk modell - sid 75
Ekvationen som en matematisk modell - sid 76
Ekvationen som en matematisk modell - sid 77
Potensekvationer - sid 78
Potensekvationer - sid 79
Potensekvationer - sid 80
Potenser istället för rotuttryck - sid 81
Potenser istället för rotuttryck - sid 82
Olikheter - sid 83
Olikheter - sid 84
Resonemang och begrepp - sid 85
Formler och talföljder Att använda formler - sid 86
Formler och talföljder Att använda formler - sid 87
Formler och talföljder Att använda formler - sid 88
Mönster och formler - sid 89
Mönster och formler - sid 90
Mönster och formler - sid 91
Aritmetiska talföljder - sid 92
Aritmetiska talföljder - sid 93
Aritmetiska talföljder - sid 94
Resonemang och begrepp - sid 95
Uppgift Mount Everest - världens tak - sid 96
Historia Fibonaccis talföljd - sid 97
Problem och undersökningar - sid 98
Tankekarta Algebra och ekvationer - sid 99
Blandade uppgifter - sid 100
Blandade uppgifter - sid 101
Blandade uppgifter - sid 102
Blandade uppgifter - sid 103
Kapiteltest Utan räknare - sid 104
Kapiteltest Med räknare - sid 105

Kapitel 3 Procent

Ingressuppslag - sid 106
Ingressuppslag - sid 107
Procentberäkningar Procent, promille och ppm - sid 108
Procentberäkningar Procent, promille och ppm - sid 109
Procentberäkningar Procent, promille och ppm - sid 110
Procentberäkningar Procent, promille och ppm - sid 111
Procentberäkningar Procent, promille och ppm - sid 112
Procentberäkningar Procent, promille och ppm - sid 113
Procentberäkningar Procent, promille och ppm - sid 114
Procentenheter - sid 115
Procentenheter - sid 116
Index och KPI - sid 117
Index och KPI - sid 118
Index och KPI - sid 119
Resonemang och begrepp - sid 120
Ränta och lån Ränteberäkningar - sid 121
Ränta och lån Ränteberäkningar - sid 122
Ränta och lån Ränteberäkningar - sid 123
Mer om ränteberäkningar - sid 124
Mer om ränteberäkningar - sid 125
Mer om ränteberäkningar - sid 126
Olika typer av lån - sid 127
Olika typer av lån - sid 128
Olika typer av lån - sid 129
Olika typer av lån - sid 130
Resonemang och begrepp - sid 131
Uppgift En korg full... - sid 132
Historia Procenttecknet och Big Mac-index - sid 133
Problem och undersökningar - sid 134
Tankekarta Procent - sid 135
Blandade uppgifter - sid 136
Blandade uppgifter - sid 137
Kapiteltest Utan räknare - sid 138
Kapiteltest Med räknare - sid 139

Kapitel 4 Funktioner

Ingressuppslag - sid 140
Ingressuppslag - sid 141
Ekvationer, tabeller och grafer Koordinatsystemet - sid 142
Ekvationer, tabeller och grafer Koordinatsystemet - sid 143
Linjära samband - sid 144
Linjära samband - sid 145
Linjära samband - sid 146
Från ekvation till graf - sid 147
Från ekvation till graf - sid 148
Resonemang och begrepp - sid 149
Räta linjens ekvation Proportionalitet - sid 150
Räta linjens ekvation Proportionalitet - sid 151
Grafer och ekvationer - sid 152
Grafer och ekvationer - sid 153
Grafer och ekvationer - sid 154
Grafer och ekvationer - sid 155
Grafer och ekvationer - sid 156
Linjen och ekvationen - sid 157
Linjen och ekvationen - sid 158
Linjen och ekvationen - sid 159
Ekvationslösning med grafritande räknare - sid 160
Resonemang och begrepp - sid 161
Vad är en funktion? Funktion och funktionsvärde - sid 162
Vad är en funktion? Funktion och funktionsvärde - sid 163
Vad är en funktion? Funktion och funktionsvärde - sid 164
Definitionsmängd och värdemängd - sid 165
Definitionsmängd och värdemängd - sid 166
Definitionsmängd och värdemängd - sid 167
Exponentialfunktioner - sid 168
Exponentialfunktioner - sid 169
Exponentialfunktioner - sid 170
Exponentialfunktioner - sid 171
Potensfunktioner - sid 172
Potensfunktioner - sid 173
Potensfunktioner - sid 174
Potensfunktioner - sid 175
Resonemang och begrepp - sid 176
Uppgift Stockholm Marathon - sid 177
Historia Kryptering - sid 178
Problem och undersökningar - sid 179
Tankekarta Funktioner - sid 180
Blandade uppgifter - sid 181
Blandade uppgifter - sid 182
Blandade uppgifter - sid 183
Kapiteltest Utan räknare - sid 184
Kapiteltest Med räknare - sid 185

Kapitel 5 Statistik

Ingressuppslag - sid 186
Ingressuppslag - sid 187
Tolka tabeller och diagram - sid 188
Tolka tabeller och diagram - sid 189
Tolka och granska diagram - sid 190
Tolka och granska diagram - sid 191
Tolka och granska diagram - sid 192
Tolka och granska diagram - sid 193
Tolka och granska diagram - sid 194
Tolka och granska diagram - sid 195
Resonemang och begrepp - sid 196
Granska statistik - sid 197
Granska statistik - sid 198
Granska statistik - sid 199
Granska statistik - sid 200
Granska statistik - sid 201
Svarsbortfall - sid 202
Svarsbortfall - sid 203
Resonemang och begrepp - sid 204
Uppgift Släng inte maten - spara miljön - sid 205
Historia Opinionsundersökningar - sid 206
Problem och undersökningar - sid 207
Tankekarta Statistik - sid 208
Blandade uppgifter - sid 209
Blandade uppgifter - sid 210
Blandade uppgifter - sid 211
Kapiteltest Utan räknare - sid 212
Kapiteltest Med räknare - sid 213

Kapitel 6 Sannolikhetslära

Ingressuppslag - sid 214
Ingressuppslag - sid 215
Enkla slumpförsök Den klassiska sannolikhetsdefinitionen - sid 216
Enkla slumpförsök Den klassiska sannolikhetsdefinitionen - sid 217
Enkla slumpförsök Den klassiska sannolikhetsdefinitionen - sid 218
Enkla slumpförsök Den klassiska sannolikhetsdefinitionen - sid 219
Sannolikhet som relativ frekvens - sid 220
Sannolikhet som relativ frekvens - sid 221
Sannolikhet som relativ frekvens - sid 222
Resonemang och begrepp - sid 223
Slumpförsök i flera steg Produktregeln - sid 224
Slumpförsök i flera steg Produktregeln - sid 225
Slumpförsök i flera steg Produktregeln - sid 226
Träddiagram - sid 227
Träddiagram - sid 228
Träddiagram - sid 229
Träddiagram - sid 230
Komplementhändelse - sid 231
Komplementhändelse - sid 232
Resonemang och begrepp - sid 233
Uppgift Snörspel och dobbel - sid 234
Historia Sannolikhetslära och spel - sid 235
Problem och undersökningar - sid 236
Tankekarta Sannolikhetslära - sid 237
Blandade uppgifter - sid 238
Blandade uppgifter - sid 239
Kapiteltest Utan räknare - sid 240
Kapiteltest Med räknare - sid 241

Kapitel 7 Geometri och bevis

Ingressuppslag - sid 242
Ingressuppslag - sid 243
Matematiska bevis Olika slags vinklar - sid 244
Matematiska bevis Olika slags vinklar - sid 245
Matematiska bevis Olika slags vinklar - sid 246
Vinklar i trianglar - sid 247
Vinklar i trianglar - sid 248
Vinklar i trianglar - sid 249
Matematisk argumentation - sid 250
Matematisk argumentation - sid 251
Matematisk argumentation - sid 252
Matematisk argumentation - sid 253
Satser och bevis - sid 254
Satser och bevis - sid 255
Satser och bevis - sid 256
Satser och bevis - sid 257
Pythagoras sats - sid 258
Pythagoras sats - sid 259
Resonemang och begrepp - sid 260
Trigonometri Likformiga trianglar - sid 261
Trigonometri Likformiga trianglar - sid 262
Trigonometri Likformiga trianglar - sid 263
Tangens för en vinkel - sid 264
Tangens för en vinkel - sid 265
Tangens för en vinkel - sid 266
Sinus och cosinus - sid 267
Sinus och cosinus - sid 268
Sinus och cosinus - sid 269
Att bestämma vinklar - sid 270
Resonemang och begrepp - sid 271
Vektorer och skalärer - sid 272
Vektorer och skalärer - sid 273
Vektorer och skalärer - sid 274
Vektorer och skalärer - sid 275
Vektorer och skalärer - sid 276
Räkneoperationer med vektorer - sid 277
Räkneoperationer med vektorer - sid 278
Räkneoperationer med vektorer - sid 279
Subtraktion av vektorer - sid 280
Subtraktion av vektorer - sid 281
Vektorer i koordinatform - sid 282
Vektorer i koordinatform - sid 283
Vektorer i koordinatform - sid 284
Diskutera och fundera - sid 285
Uppgift Rubiks kub - sid 286
Historia Det finns ingen kungsväg - sid 287
Problem och undersökningar - sid 288
Tankekarta Geometri och bevis - sid 289
Blandade uppgifter - sid 290
Blandade uppgifter - sid 291
Blandade uppgifter - sid 292
Blandade uppgifter - sid 293
Kapiteltest Utan räknare - sid 294
Kapiteltest Med räknare - sid 295

 
 

 

 

 

Matematik Origo 1c
Matematik Origo 1c
ISBN: 52309254 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 1c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351390 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 1c Lösningshäfte onlinebok elevlicens
ISBN: 52351840 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 1c (pdf)
ISBN: 52331606 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 1c Lärarguide
ISBN: 52309728 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2c
Matematik Origo 2c
ISBN: 52309704 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351383 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 2c Lösningshäfte onlinebok elevlicens
ISBN: 52351857 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 2c (pdf)
ISBN: 52331620 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 2c Lärarguide
ISBN: 52317242 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3c
Matematik Origo 3c
ISBN: 52317228 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351376 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 3c Lösningshäfte onlinebok elevlicens
ISBN: 52351864 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 3c (pdf)
ISBN: 52337288 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 3c Lärarguide
ISBN: 52336564 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 4
Matematik Origo 4
ISBN: 52319017 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 4 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351369 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 5
Matematik Origo 5
ISBN: 52321041 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 5 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351352 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo
Matematik Origo Prov och lärarmaterial online (pdf)
ISBN: 52345962 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se