Matematik Origo för spår c

Matematik Origo 3c ljudbok (mp3-format)

Här kan du ladda ner Matematik Origo 3c som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Algebraiska uttryck

Ingress - sid 6
Ingress - sid 7
Polynom - sid 8
Polynom - sid 9
Polynom - sid 10
Multiplikation av polynom - sid 11
Multiplikation av polynom - sid 12
Faktorisering av polynom - sid 13
Resonemang och begrepp - sid 14
Polynomekvationer och polynomfunktioner - sid 15
Polynomekvationer och polynomfunktioner - sid 16
Polynomekvationer och polynomfunktioner - sid 17
Mer om polynomekvationer - sid 18
Mer om polynomekvationer - sid 19
Mer om polynomekvationer - sid 20
Grafen till en polynomfunktion - sid 21
Grafen till en polynomfunktion - sid 22
Grafen till en polynomfunktion - sid 23
Faktorer och nollställen - sid 24
Faktorer och nollställen - sid 25
Resonemang och begrepp - sid 26
Rationella uttryck - sid 27
Rationella uttryck - sid 28
Addition och subtraktion av rationella uttryck - sid 29
Addition och subtraktion av rationella uttryck - sid 30
Multiplikation och division av rationella uttryck - sid 31
Multiplikation och division av rationella uttryck - sid 32
Rationella funktioner - sid 33
Rationella funktioner - sid 34
Rationella funktioner - sid 35
Rationella funktioner - sid 36
Gränsvärden - sid 37
Gränsvärden - sid 38
Resonemang och begrepp - sid 39
Uppgift Golf och golfare - sid 40
Problem och undersökningar - sid 41
Historia Sophie Germain och Fermats sista sats - sid 42
Historia Sophie Germain och Fermats sista sats - sid 43
Tankekarta Algebraiska uttryck - sid 44
Blandade uppgifter - sid 45
Blandade uppgifter - sid 46
Blandade uppgifter - sid 47
Kapiteltest Utan räknare - sid 48
Kapiteltest Med räknare - sid 49Kapitel 2 Ändringskvot och derivata

Ingress - sid 50
Ingress - sid 51
Sekanter och tangenter - sid 52
Sekanter och tangenter - sid 53
Sekanter och tangenter - sid 54
Sekanter och tangenter - sid 55
Sekantens lutning - sid 56
Sekantens lutning - sid 57
Sekantens lutning - sid 58
Tangentens lutning - sid 59
Tangentens lutning - sid 60
Tangentens lutning - sid 61
Tangentens lutning - sid 62
Resonemang och begrepp - sid 63
Derivata - sid 64
Derivata - sid 65
Derivata - sid 66
Derivata - sid 67
Att använda derivata - sid 68
Att använda derivata - sid 69
Att använda derivata - sid 70
Att använda derivata - sid 71
Absolutbelopp och deriverbarhet - sid 72
Absolutbelopp och deriverbarhet - sid 73
Resonemang och begrepp - sid 74
Uppgift HB Bramusik - sid 75
Historia Att bestämma en tangent - sid 76
Problem och undersökningar - sid 77
Tankekarta Ändringskvot och derivata - sid 78
Blandade uppgifter - sid 79
Blandade uppgifter - sid 80
Blandade uppgifter - sid 81
Kapiteltest Utan räknare - sid 82
Kapiteltest Med räknare - sid 83

Kapitel 3 Deriveringsregler

Ingress - sid 84
Ingress - sid 85
Deriveringsregler för potens- och polynomfunktioner - sid 86
Deriveringsregler för potens- och polynomfunktioner - sid 87
Deriveringsregler för potens- och polynomfunktioner - sid 88
Deriveringsregler för potens- och polynomfunktioner - sid 89
Derivatan av polynomfunktioner - sid 90
Derivatan av polynomfunktioner - sid 91
Mer om derivatan av potensfunktioner - sid 92
Mer om derivatan av potensfunktioner - sid 93
Mer om derivatan av potensfunktioner - sid 94
Resonemang och begrepp - sid 95
Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata - sid 96
Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata - sid 97
Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata - sid 98
Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata - sid 99
Derivatan av e kx och a x - sid 100
Derivatan av e kx och a x - sid 101
Derivatan av e kx och a x - sid 102
Tillämpningar av derivatan - sid 103
Tillämpningar av derivatan - sid 104
Tillämpningar av derivatan - sid 105
Tillämpningar av derivatan - sid 106
Tillämpningar av derivatan - sid 107
Resonemang och begrepp - sid 108
Uppgift Diamanthandel - sid 109
Historia Newton, Leibniz och derivatan - sid 110
Problem och undersökningar - sid 111
Tankekarta Deriveringsregler - sid 112
Blandade uppgifter - sid 113
Blandade uppgifter - sid 114
Blandade uppgifter - sid 115
Kapiteltest Utan räknare - sid 116
Kapiteltest Med räknare - sid 117

Kapitel 4 Extremvärden, grafen och derivatan

Ingress - sid 118
Ingress - sid 119
Samband mellan funktionens graf och derivata - sid 120
Samband mellan funktionens graf och derivata - sid 121
Samband mellan funktionens graf och derivata - sid 122
Samband mellan funktionens graf och derivata - sid 123
Derivatans nollställan - sid 124
Derivatans nollställan - sid 125
Derivatans nollställan - sid 126
Derivatans nollställan - sid 127
Resonemang och begrepp - sid 128
Extremvärden och derivatan - sid 129
Extremvärden och derivatan - sid 130
Extremvärden och derivatan - sid 131
Andraderivatan, konvex och konkav funktion - sid 132
Andraderivatan, konvex och konkav funktion - sid 133
Andraderivatan, konvex och konkav funktion - sid 134
Andraderivatan, konvex och konkav funktion - sid 135
Andraderivatan och lokala extrempunkter - sid 136
Andraderivatan och lokala extrempunkter - sid 137
Andraderivatan och lokala extrempunkter - sid 138
Extremvärdesproblem - sid 139
Extremvärdesproblem - sid 140
Extremvärdesproblem - sid 141
Resonemang och begrepp - sid 142
Uppgift Olivolja - grekiskt guld - sid 143
Problem och undersökningar - sid 144
Historia Fermats metod för extrempunkter - sid 145
Tankekarta Extremvärden, grafen och derivatan - sid 146
Blandade uppgifter - sid 147
Blandade uppgifter - sid 148
Blandade uppgifter - sid 149
Kapiteltest Utan räknare - sid 150
Kapiteltest Med räknare - sid 151

Kapitel 5 Integraler

Ingress - sid 152
Ingress - sid 153
Primitiva funktioner - sid 154
Primitiva funktioner - sid 155
Primitiva funktioner - sid 156
Primitiva funktioner till potensfunktioner och till exponentialfunktioner - sid 157
Primitiva funktioner till potensfunktioner och till exponentialfunktioner - sid 158
Primitiva funktioner till potensfunktioner och till exponentialfunktioner - sid 159
Primitiva funktioner med villkor - sid 160
Primitiva funktioner med villkor - sid 161
Resonemang och begrepp - sid 162
Integraler och areor - sid 163
Integraler och areor - sid 164
Integraler och areor - sid 165
Integraler och areor - sid 166
Integraler och areor - sid 167
Samband mellan derivata och integral - sid 168
Samband mellan derivata och integral - sid 169
Samband mellan derivata och integral - sid 170
Samband mellan derivata och integral - sid 171
Resonemang och begrepp - sid 172
Mer om integraler - sid 173
Mer om integraler - sid 174
Mer om integraler - sid 175
Mer om integraler - sid 176
Tillämpningar av integraler - sid 177
Tillämpningar av integraler - sid 178
Tillämpningar av integraler - sid 179
Resonemang och begrepp - sid 180
Uppgift Vattenkraft - sid 181
Historia Integralkalkylens historia - sid 182
Problem och undersökningar - sid 183
Tankekarta Integraler - sid 184
Blandade uppgifter - sid 185
Blandade uppgifter - sid 186
Blandade uppgifter - sid 187
Kapiteltest Utan räknare - sid 188
Kapiteltest Med räknare - sid 189

Kapitel 6 Trigonometri

Ingress - sid 190 
Ingress - sid 191
Trigonometriska samband - sid 192
Trigonometriska samband - sid 193
Trigonometriska samband - sid 194
Trigonometriska samband - sid 195
Enhetscirkeln - sid 196
Enhetscirkeln - sid 197
Enhetscirkeln - sid 198
Trigonometriska ekvationer - sid 199
Trigonometriska ekvationer - sid 200
Trigonometriska ekvationer - sid 201
Trigonometriska ekvationer - sid 202
Cirkelns ekvation - sid 203
Cirkelns ekvation - sid 204
Cirkelns ekvation - sid 205
Resonemang och begrepp - sid 206
Triangelsatserna - sid 207
Triangelsatserna - sid 208
Triangelsatserna - sid 209
Sinussatsen - sid 210
Sinussatsen - sid 211
Sinussatsen - sid 212
Cosinussatsen - sid 213
Cosinussatsen - sid 214
Cosinussatsen - sid 215
Att använda triangelsatserna - sid 216
Att använda triangelsatserna - sid 217
Att använda triangelsatserna - sid 218
Resonemang och begrepp - sid 219
Uppgift Hur stor är villatomten? - sid 220
Historia Var är jag? - sid 221
Problem och undersökningar - sid 222
Tankekarta Trigonometri - sid 223
Blandade uppgifter - sid 224
Blandade uppgifter - sid 225
Blandade uppgifter - sid 226
Blandade uppgifter - sid 227
Kapiteltest Utan räknare - sid 228
Kapiteltest Med räknare - sid 229

   
 

 

 

Matematik Origo 1c
Matematik Origo 1c
ISBN: 52309254 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 1c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351390 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 1c Lösningshäfte onlinebok elevlicens
ISBN: 52351840 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 1c (pdf)
ISBN: 52331606 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 1c Lärarguide
ISBN: 52309728 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2c
Matematik Origo 2c
ISBN: 52309704 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351383 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 2c Lösningshäfte onlinebok elevlicens
ISBN: 52351857 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 2c (pdf)
ISBN: 52331620 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 2c Lärarguide
ISBN: 52317242 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3c
Matematik Origo 3c
ISBN: 52317228 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351376 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 3c Lösningshäfte onlinebok elevlicens
ISBN: 52351864 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 3c (pdf)
ISBN: 52337288 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 3c Lärarguide
ISBN: 52336564 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 4
Matematik Origo 4
ISBN: 52319017 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 4 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351369 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 5
Matematik Origo 5
ISBN: 52321041 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 5 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351352 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo
Matematik Origo Prov och lärarmaterial online (pdf)
ISBN: 52345962 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se