Matematik Origo för spår c

Matematik Origo 4 ljudbok (mp3-format)

Här kan du ladda ner Matematik Origo 4 som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Matematisk bevisföring

Ingress - sid 6
Ingress - sid 7
Matematiska bevismetoder - sid 8
Matematiska bevismetoder - sid 9
Matematiska bevismetoder - sid 10
Matematiska bevismetoder - sid 11
Bevis inom aritmetik - sid 12
Bevis inom aritmetik - sid 13
Bevis inom aritmetik - sid 14
Motsägelsebevis och indirekta bevis - sid 15
Motsägelsebevis och indirekta bevis - sid 16
Resonemang och begrepp - sid 17
Bevis av berömda problem - sid 18
Bevis av berömda problem - sid 19
Mönster med tärningar - sid 20
Tankekarta Matematisk bevisföring - sid 21
Blandade uppgifter - sid 22
Kapiteltest - sid 23

 

Kapitel 2 Trigonometri

Ingress - sid 24
Ingress - sid 25
Trigonometriska ekvationer - sid 26
Trigonometriska ekvationer - sid 27
Trigonometriska ekvationer - sid 28
Enhetscirkeln - sid 29
Enhetscirkeln - sid 30
Att lösa trigonometriska ekvationer - sid 31
Att lösa trigonometriska ekvationer - sid 32
Mer om trigonometriska ekvationer - sid 33
Mer om trigonometriska ekvationer - sid 34
Radianer - sid 35
Radianer - sid 36
Resonemang och begrepp - sid 37
Trigonometriska samband - sid 38
Trigonometriska samband - sid 39
Motsatta vinklar och komplementvinklar - sid 40
Motsatta vinklar och komplementvinklar - sid 41
Additions- och subtraktionsformler - sid 42
Additions- och subtraktionsformler - sid 43
Additions- och subtraktionsformler - sid 44
Formler och trigonometriska ekvationer - sid 45
Resonemang och begrepp - sid 46
Trigonometriska funktioner - sid 47
Trigonometriska funktioner - sid 48
Trigonometriska funktioner - sid 49
Amplitud och period - sid 50
Amplitud och period - sid 51
Amplitud och period - sid 52
Förskjutning av grafen i x- och y-led - sid 53
Förskjutning av grafen i x- och y-led - sid 54
Förskjutning av grafen i x- och y-led - sid 55
Grafen till y = tan x - sid 56
Grafen till y = tan x - sid 57
Grafen till y = tan x - sid 58
Grafen till y = a sin x + b cos x - sid 59
Grafen till y = a sin x + b cos x - sid 60
Tillämpningar av trigonometriska funktioner - sid 61
Tillämpningar av trigonometriska funktioner - sid 62
Tillämpningar av trigonometriska funktioner - sid 63
Resonemang och begrepp - sid 64
Uppgift Dagens längd - sid 65
Historia Radianer, nygrader och streck - sid 66
Problem och undersökningar - sid 67
Tankekarta Trigonometri - sid 68
Blandade uppgifter - sid 69
Blandade uppgifter - sid 70
Blandade uppgifter - sid 71
Kapiteltest Utan räknare - sid 72
Kapiteltest Med räknare - sid 73

 

Kapitel 3 Deriveringsregler och differentialekvationer

Ingress - sid 74
Ingress - sid 75
Deriveringsregler - sid 76
Deriveringsregler - sid 77
Deriveringsregler - sid 78
Tolkningar av derivatan - sid 79
Tolkningar av derivatan - sid 80
Derivatan av sammansatta funktioner - sid 81
Derivatan av sammansatta funktioner - sid 82
Derivatan av sammansatta funktioner - sid 83
Derivatan av sammansatta funktioner - sid 84
Tillämpningar med kedjeregeln - sid 85
Tillämpningar med kedjeregeln - sid 86
Resonemang och begrepp - sid 87
Derivatan av några speciella funktioner - sid 88
Derivatan av några speciella funktioner - sid 89
Derivatan av några speciella funktioner - sid 90
Derivatan av exponential- och logaritmfunktioner - sid 91
Derivatan av exponential- och logaritmfunktioner - sid 92
Derivatan av exponential- och logaritmfunktioner - sid 93
Derivatan av en produkt och av en kvot - sid 94
Derivatan av en produkt och av en kvot - sid 95
Derivatan av en produkt och av en kvot - sid 96
Derivatan av en produkt och av en kvot - sid 97
Differentialekvationer - sid 98
Differentialekvationer - sid 99
Differentialekvationer - sid 100
Resonemang och begrepp - sid 101
Uppgift Kol-14 datering - sid 102
Historia Differentialkalkylen - sid 103
Problem och undersökningar Taylorutveckling - sid 104
Tankekarta Deriveringsregler och differentialekvationer - sid 105
Blandade uppgifter - sid 106
Blandade uppgifter - sid 107
Blandade uppgifter - sid 108
Blandade uppgifter - sid 109
Kapiteltest Utan räknare - sid 110
Kapiteltest Med räknare - sid 111

 

Kapitel 4 Asymptoter, kurvritning och integraler

Ingress - sid 112
Ingress - sid 113
Derivata och gränsvärden - sid 114
Derivata och gränsvärden - sid 115
Derivata och gränsvärden - sid 116
Derivata och gränsvärden - sid 117
Kurvritning med hjälp av derivata - sid 118
Kurvritning med hjälp av derivata - sid 119
Kurvritning med hjälp av derivata - sid 120
Gränsvärden - sid 121
Gränsvärden - sid 122
Gränsvärden - sid 123
Resonemang och begrepp - sid 124
Asymptoter och kurvritning - sid 125
Asymptoter och kurvritning - sid 126
Asymptoter och kurvritning - sid 127
Asymptoter och kurvritning - sid 128
Sneda asymptoter - sid 129
Sneda asymptoter - sid 130
Sneda asymptoter - sid 131
Kurvritning med hjälp av asymptoter - sid 132
Kurvritning med hjälp av asymptoter - sid 133
Kurvritning med hjälp av asymptoter - sid 134
Resonemang och begrepp - sid 135
Integraler - sid 136
Integraler - sid 137
Integraler - sid 138
Integraler - sid 139
Att beräkna areor med hjälp av integraler - sid 140
Att beräkna areor med hjälp av integraler - sid 141
Att beräkna areor med hjälp av integraler - sid 142
Att beräkna areor med hjälp av integraler - sid 143
Att beräkna areor med hjälp av integraler - sid 144
Räkneregler för integraler - sid 145
Räkneregler för integraler - sid 146
Arean av områden mellan två kurvor - sid 147
Arean av områden mellan två kurvor - sid 148
Arean av områden mellan två kurvor - sid 149
Tillämpningar av integraler - sid 150
Tillämpningar av integraler - sid 151
Tillämpningar av integraler - sid 152
Tillämpningar av integraler - sid 153
Tillämpningar av integraler - sid 154
Rotationskroppar - sid 155
Rotationskroppar - sid 156
Rotationskroppar - sid 157
Resonemang och begrepp - sid 158
Uppgift Takplåt - sid 159
Historia Arkimedes och klotets volym - sid 160
Problem och undersökningar - sid 161
Tankekarta Asymptoter, kurvritning och integraler - sid 162
Blandade uppgifter - sid 163
Blandade uppgifter - sid 164
Blandade uppgifter - sid 165
Kapiteltest Utan räknare - sid 166
Kapiteltest Med räknare - sid 167

 

Kapitel 5 Komplexa tal

Ingress - sid 168
Ingress - sid 169
Aritmetik och ekvationer - sid 170
Aritmetik och ekvationer - sid 171
Aritmetik och ekvationer - sid 172
Beräkningar med komplexa tal - sid 173
Beräkningar med komplexa tal - sid 174
Beräkningar med komplexa tal - sid 175
Andragradsekvationer med komplexa rötter - sid 176
Andragradsekvationer med komplexa rötter - sid 177
Andragradsekvationer med komplexa rötter - sid 178
Ekvationer av högre grad - sid 179
Ekvationer av högre grad - sid 180
Ekvationer av högre grad - sid 181
Ekvationer av högre grad - sid 182
Resonemang och begrepp - sid 183
Det komplexa talplanet - sid 184
Det komplexa talplanet - sid 185
Det komplexa talplanet - sid 186
Polär form - sid 187
Polär form - sid 188
Polär form - sid 189
Multiplikation och division med komplexa tal i polär form - sid 190
Multiplikation och division med komplexa tal i polär form - sid 191
Potenser av komplexa tal - sid 192
Potenser av komplexa tal - sid 193
Potenser av komplexa tal - sid 194
Potenser av komplexa tal - sid 195
Ekvation zn = w - sid 196
Ekvation zn = w - sid 197
Ekvation zn = w - sid 198
Ekvation zn = w - sid 199
Potensformen ez - sid 200
Potensformen ez - sid 201
Potensformen ez - sid 202
Resonemang och begrepp - sid 203
Uppgift Kvaternioner - sid 204
Historia Imganinär hjälp - sid 205
Problem och undersökningar - sid 206
Tankekarta Komplexa tal - sid 207
Blandade uppgifter - sid 208
Blandade uppgifter - sid 209
Blandade uppgifter - sid 210
Blandade uppgifter - sid 211
Kapiteltest Utan räknare - sid 212
Kapiteltest Med räknare - sid 213

 

 

 

Matematik Origo 1c
Matematik Origo 1c
ISBN: 52309254 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 1c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351390 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 1c Lösningshäfte onlinebok elevlicens
ISBN: 52351840 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 1c (pdf)
ISBN: 52331606 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 1c Lärarguide
ISBN: 52309728 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2c
Matematik Origo 2c
ISBN: 52309704 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351383 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 2c Lösningshäfte onlinebok elevlicens
ISBN: 52351857 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 2c (pdf)
ISBN: 52331620 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 2c Lärarguide
ISBN: 52317242 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3c
Matematik Origo 3c
ISBN: 52317228 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351376 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 3c Lösningshäfte onlinebok elevlicens
ISBN: 52351864 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 3c (pdf)
ISBN: 52337288 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 3c Lärarguide
ISBN: 52336564 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 4
Matematik Origo 4
ISBN: 52319017 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 4 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351369 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 5
Matematik Origo 5
ISBN: 52321041 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 5 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351352 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo
Matematik Origo Prov och lärarmaterial online (pdf)
ISBN: 52345962 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se