Kanal - journalistik, reklam och information

Kanal - journalistik, reklam och information tar liksom Kanal - medier, samhälle och kommunikation avstamp i de nya styrdokumenten i Gy 2011/Vux 2012. Målen har kopplats nära den löpande brödtexten för att ge både lärare och elever möjlighet att koppla samman kunskapskraven med stoffet i läromedlet. Läroboken täcker innehållet i ämnesplanerna för både kurs 1 och kurs 2.

Författare:
Daniel Hemberg
Kanal - journalistik, reklam och information
Kanal - Journalistik, reklam och information
ISBN: 52315798 Pris: 391kr
+ -
Köp
Kanal - Journalistik, reklam och information Lärarhandledning
ISBN: 52315804 Pris: 1 061kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se