Naturkunskap

Naturkunskap 1a1 ljudbok (mp3-format)

Här kan du utan kostnad lyssna på eller ladda ner Naturkunskap 1a1 som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Att beskriva världen

Att beskriva världen - sid 4
Att beskriva världen - sid 5
Att studera den materiella världen - sid 6
Ingen vetenskap är helt objektiv - sid 7
Din rätt till naturkunskap - sid 8
Ovetenskap - sid 9
Äkta samband och skensamband - sid 10
Liar Bill - sid 11
Kunskap för att kunna ta ställning - sid 12
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 13

Kapitel 2 Hur ska jag välja?

Hur ska jag välja? - sid 14
Hur ska jag välja? - sid 15
Hur mycket vatten ska maten få kosta? - sid 16
Virtuellt vatten - sid 17
Vattnet i världen - sid 18
Vattenanvändning - sid 19
Misshushållning med vatten - sid 20
Hur kan vi påverka? - sid 21
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 22
Är våra resor och transporter hållbara? - sid 23
Hur reser vi idag? - sid 24
Vägtrafiken - sid 25
Järnvägen - sid 26
Varför reser vi? - sid 27
Varutransporter - sid 28
Trafiken och miljön - sid 29
Vad gör vi vid en pandemi? - sid 30
Pandemi - sid 31
Kan bara gå baklänges - sid 32
Influensavirus - sid 33
Fågelinfluensa - sid 34
Läkemedel och vaccin - sid 35
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 36
Myndigheten för samhällsskydd... - sid 37
Vem behöver en tropisk regnskog? - sid 38
Skogsskövling rubbar balansen - sid 39
Palmolja - sid 40
Regnskogens resurser - sid 41
Medicin från djungeln - sid 42
Vad kan göras? - sid 43
Kan Östersjön bli friskare? - sid 44
Österjön - ett ekosystem i obalans? - sid 45
Algblomning, föroreningar och bottendöd - sid 46
Ska vi äta östersjötorsk? - sid 47
Torskens ekologi - sid 48
Två processer som spelar roll för algblomning - sid 49
Två ståndpunkter - sid 50
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 51
GMO - möjlighet eller hot? - sid 52
Djurförädling - sid 53
GMO - sid 54
Hur kan GMO användas? - sid 55
Djur - sid 56
Risker - 57
Genteknik i framtiden - sid 58
Genterapi - sid 59

Kapitel 3 En värld att vårda

En värld att vårda - sid 60 
En värld att vårda - sid 61 
Jorden - vår ö i universum - sid 62
Bärkraft - sid 63
Vår naturliga omvärld - sid 64 
Ett myller av liv - sid 65 
Bäst rustad överlever - sid 66
Äta eller ätas? - sid 67
På plus eller minus - sid 68
Den levande planeten jorden - sid 69
Här finns luft - sid 70
Här finns djur och växter - sid 71
Varifrån kommer träden? - sid 72
Kedja, väv eller pyramid? . sid 73
Spill på vägen - sid 74
Systemvillkor - sid 75
Avfall - en resurs - sid 76
Vi slänger mat - sid 77
Vi kan bli bättre - sid 78
Skräp är en möjlighet till försörjning - sid 79
Hållbar utveckling - sid 80
Hållbar utveckling - sid 81
Tre perspektiv - sid 82
Tre klimatmöten - sid 83
Från lokalt till globalt - sid 84
Allt snabbare förändring - sid 85
Vårt beroende av naturen - sid 86
Ekologiska fotavtryck - sid 87
Ekologiska fotavtryck - sid 88
Vi är på väg - sid 89
Vi är på väg - sid 90
Sveriges 16 miljömål - sid 91
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 92
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 93

Kapitel 4 Miljö och energi

Miljö och energi - sid 94
Miljö och energi - sid 95
Energianvändning påverkar miljön - sid 96
Förstärkt växthuseffekt - sid 97
Klimatförändringarna - sid 98
Vad gör vi åt saken? - sid 99
Försurningen - sid 100
Växthusgaserna - sid 101
Koldioxid - sid 102
Ozonhålet - sid 103
Solstrålningen - sid 104
Elektromagnetisk strålning - sid 105
Energikvalitet - sid 106 
Energienheter - sid 107 
Varifrån får vi energin? - sid 108
Flödesenergi - sid 109
Vattenkraft - sid 110
Vindkraft - sid 111
Direkt solenergi - sid 112
Mark-, luft- och vattenvärme - sid 113
Kapitalenergi - sid 114
Strålningsriskerna - sid 115
Fossila bränslen - sid 116
Energin i framtiden - sid 117
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 118
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 119

 

Kapitel 5 Relationer, lust och sexualitet

Relationer, lust och sexualitet - sid 120
Relationer, lust och sexualitet - sid 121
Vår sexuella historia - sid 122
Vår sexuella historia - sid 123
Är jag normal? - sid 124
Normkritik - att göra det onormala normalt - sid 125
Norm som leder till diskriminering - sid 126
Respekt och kränkning - sid 127
Grovt sagt vänligt menat - sid 128
Rör vid mig! Erogena zoner - sid 129
Hon - sid 130
Onani - sid 131
Våra könsorgan - sid 132
Smärta vid samlag - sid 133
Morgonstånd - sid 134
Storlek - sid 135
Upphetsing och erektion - sid 136
Mannens orgasm - sid 137
Könssjukdomar - sid 138
Gonorré - sid 139
Genital herpes och kondylom - sid 140
Kondomkunskap - sid 141
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 142
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 143

Kapitel 6 Undersökning och analys

Undersökning och analys - sid 144
Naturvetenskapliga undersökningar - sid 145
1. Pendelns svängningstid - sid 146
4. Gör nogranna observationer - sid 147
7. Undersök ämnens egenskaper -sid 148
Källkritik - sid 149
Vem skrev vad? - sid 150
Från A:s hemsida - sid 151
Faktafrågor - sid 152 
Faktafrågor - sid 153
Faktafrågor - sid 154
Ordlista - sid 155
Ordlista - sid 156
Ordlista - sid 157
Ordlista - sid 158

 

 

 

 

 

 

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1
ISBN: 52309018 Pris: 298kr
+ -
Köp
Naturkunskap 1a1 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352304 Pris:
+ -
Köp
Naturkunskap 1b
ISBN: 52309001 Pris: 359kr
+ -
Köp
Naturkunskap 1b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352311 Pris:
+ -
Köp
Naturkunskap 2
ISBN: 52320778 Pris: 359kr
+ -
Köp
Naturkunskap 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352328 Pris:
+ -
Köp
Naturkunskap 1 och 2 Lärarmaterial online pdf-filer
ISBN: 52309445 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Redaktionen tipsar!

Biologi Campus

Kontakta mig

Olof Edblom, förläggare
olof.edblom@
sanomautbildning.se

08-587 642 53

Redaktionen tipsar!

Astronomi - en bok om universum