Naturkunskap

Naturkunskap 1b ljudbok (mp3-format)

Här kan du utan kostnad lyssna på eller ladda ner Naturkunskap 1b som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Att beskriva världen

Att beskriva världen - sid 4
Att beskriva världen - sid 5
Naturvetenskap - sid 6
Den naturvetenskapliga metoden - sid 7
All vetenskap har mål och syfte - sid 8
Naturkunskap - sid 9
Etisk diskussion - sid 10
Ovetenskap - sid 11
Äkta samband och skensamband - sid 12
Liar Bill - sid 13
Kunskap för att kunna ta ställning - sid 14
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 15

Kapitel 2 Hur ska jag välja?

Hur ska jag välja? - sid 16
Hur ska jag välja? - sid 17
Hur mycket vatten ska maten få kosta? - sid 18
Jorden - en vattenplanet - sid 19
Vattnet i världen - sid 20
Vattenanvändning - sid 21
Misshushållning med vatten - sid 22
Hur kan vi påverka? - sid 23
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 24
Är våra resor och transporter hållbara? - sid 25
Hur reser vi idag? - sid 26
Vägtrafiken - sid 27
Järnvägen - sid 28
Varför reser vi? - sid 29
Varutransporter - sid 30
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 31
Kan drogmissbruk förhindras? - sid 32
Drogmissbruk - sid 33
Alkohol - farligare för unga - sid 34
Hur påverkas hjärnan? - sid 35
Droger på nätet - sid 36
Hur ska man göra för att minska drogproblemen? - sid 37
Narkotiska preparat - sid 38
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 39
Vem behöver en tropisk regnskog? - sid 40
Skogsskövling rubbar balansen - sid 41
Palmolja - sid 42
Regnskogens resurser - sid 43
Medicin från djungeln - sid 44
Vad kan göras? - sid 45
Kan Östersjön bli friskare? - sid 46
Östersjön - ett ekosystem i obalans? - sid 47
Algblomning, förorening och bottendöd - sid 48
Ska vi äta östersjötorsk? - sid 49
Torskens ekologi - sid 50
Två processer som spelar roll för algblomningen - sid 51
Två ståndpunkter - sid 52
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 53
Klarar vi problemet med antibiotikaresistens? - sid 54
Virus - sid 55
Antibiotika - sid 56
Behandling med antibiotika - sid 57
Antibiotikaresistens - sid 58
Konsekvens av antibiotikaresistens - sid 59
Antibiotika i framtiden - sid 60
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 61

Kapitel 3 En värld att vårda

En värld att vårda - sid 62
En värld att vårda - sid 63
Jorden - vår ö i universum - sid 64
Bärkraft - sid 65
Vår naturliga omvärld - sid 66
Ett myller av liv - sid 67
Bäst rustad överlever - sid 68
Äta eller ätas? - sid 69
På plus eller minus? - sid 70
Den levande planeten jorden - sid 71
Här finns luft - sid 72
Här finns djur och växter - sid 73
Varifrån kommer träden? - sid 74
Kedja, väv eller pyramid? - sid 75
Spill på vägen - sid 76
Systemvillkor - sid 77
Avfall - en resurs? - sid 78
Vi slänger mat - sid 79
Vi kan bli bättre - sid 80
Skräp är en möjlighet till försörjning - sid 81
Hållbar utveckling - sid 82
Globala samarbeten - sid 83
Tre perspektiv - sid 84
Tre klimatmöten - sid 85
Från lokalt till globalt - sid 86
Allt snabbare förändring - sid 87
Vårt beroende av naturen - sid 88
Ekologiska fotavtryck - sid 89
Ekologiska fotavtryck - sid 90
Vi är på väg - sid 91
Vi är på väg - sid 92
Sveriges 16 miljömål - sid 93
Ta reda på, diskutera och ta ställning - sid 94
Ta reda på, diskutera och ta ställning - sid 95

Kapitel 4 Miljö och energi

Miljö och energi - sid 96
Miljö och energi - sid 97
Energianvändning påverkar miljön - sid 98
Förstärkt växthuseffekt - ett globalt miljöproblem - sid 99
Klimatförändringarna - sid 100
Vad gör vi åt saken? - sid 101
Försurningen - sid 102
Växthusgaserna - sid 103
Övriga växthusgaser - sid 104
Ozonhålet - sid 105
Vårt behov av energi - sid 106
Elektromagnetisk strålning - sid 107
Energikvalitet - sid 108
Energienheter - sid 109
Varifrån får vi energin? - sid 110
Flödesenergi - sid 111
Vattenkraft - sid 112
Vindkraft - sid 113
Direkt solenergi - sid 114
Mark-, luft- och vattenvärme - sid 115
Kapitalenergi - sid 116
Slutförvaringen - sid 117
Fossila bränslen - sid 118
Energin i framtiden - sid 119
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 120
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 121

Kapitel 5 Livsstil och hälsa

Livsstil och hälsa - sid 122
Livsstil och hälsa - sid 123
Vad är hälsa? - sid 124
Kan lycka fås för pengar? - sid 125
Vad ska jag äta? - sid 126
Vitaminer och mineraler - sid 127
Att handla är att välja - sid 128
Mat som märks - sid 129
Mat som märks - sid 130
Mat som livsstil - sid 131
Färgämnen i maten - sid 132
Kost och kroppsvikt, myntets två sidor - sid 133
Å andra sidan - sid 134
Body Mass Index - sid 135
En forskningsjämförelse - sid 136
Hur ska jag träna? - sid 137
Träning och motion - sid 138
Konditionsträning - sid 139
Motion och energiförbrukning - sid 140
Energiförbrukning - sid 141
Styrketräning - sid 142
Stretching - sid 143
Stretching - sid 144
Träning med utveckling mot helhet - sid 145
Sömn - sid 146
Drömmar - sid 147
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 148
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 149

Kapitel 6 Relationer, lust och sexualitet

Relationer, lust och sexualitet - sid 150
Relationer, lust och sexualitet - sid 151
Vår sexuella historia - sid 152
Vår sexuella historia - sid 153
Är jag normal? - sid 154
Normkritik - att göra det onormala normalt - sid 155
Norm som leder till diskriminering - sid 156
Respekt och kränkning - sid 157
Grovt sagt vänligt menat, kärt barn har många namn - sid 158
Rör vid mig! Erogena zoner - sid 159
Rör vid mig! Erogena zoner - sid 160
Erotik är mer än teknik - sid 161
Våra könsorgan - sid 162
Våra könsorgan - sid 163
Mannens könsorgan - sid 164
Mannens könsorgan - sid 165
Relationer, lust och sexualitet - sid 166
Relationer, lust och sexualitet - sid 167
Könssjukdomar - sid 168
Könssjukdomar - sid 169
Könssjukdomar - sid 170
Kondomkunskap - sid 171
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 172
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 173

Kapitel 7 Bioteknik - livets teknik

Bioteknik - livets teknik - sid 174
Bioteknik - livets teknik - sid 175
Cellen - sid 176
Cellens byggnad - sid 177
Olika celltyper - sid 178
Celldöd - sid 179
Genetik - sid 180
Arv och miljö - sid 181
DNA - arvets molekyl - sid 182
Genetiska koden - sid 183
Människans genom - sid 184
Mutationer - sid 185
Fosterdiagnostik - sid 186
Fosterdiagnostikens metoder - sid 187
Genetik och teknik - sid 188
Korsningsförädling - sid 189
Genteknik - sid 190
Genmodifierade växter - sid 191
Genmodifierade djur - sid 192
Stamceller - sid 193
Användningsområden - sid 194
Läkemedelsproduktion - sid 195
Regler och risker - sid 196
Kriminalteknik - sid 197
Genteknik i framtiden - sid 198
Biologisk mångfald - sid 199
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 200
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 201

Kapitel 8 Undersökning och analys

Undersökning och analys - sid 202
Naturvetenskapliga undersökningar - 203
Undersökning 1-3 - sid 204
Undersökning 4-6 - sid 205
Undersökning 7-8 - sid 206
Undersökning 9-10 - sid 207
Källkritik - sid 208
Källkritik - sid 209
Källkritik - sid 210
Faktafrågor - sid 211
Faktafrågor - sid 212
Faktafrågor - sid 213
Faktafrågor - sid 214
Faktafrågor - sid 215
Ordlista A-D - sid 216
Ordlista E-G - sid 217
Ordlista H-M - sid 218
Ordlista N-R - sid 219
Ordlista S-Ö - sid 220

 

 

 

 

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1
ISBN: 52309018 Pris: 298kr
+ -
Köp
Naturkunskap 1a1 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352304 Pris:
+ -
Köp
Naturkunskap 1b
ISBN: 52309001 Pris: 359kr
+ -
Köp
Naturkunskap 1b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352311 Pris:
+ -
Köp
Naturkunskap 2
ISBN: 52320778 Pris: 359kr
+ -
Köp
Naturkunskap 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352328 Pris:
+ -
Köp
Naturkunskap 1 och 2 Lärarmaterial online pdf-filer
ISBN: 52309445 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Redaktionen tipsar!

Biologi Campus

Kontakta mig

Olof Edblom, förläggare
olof.edblom@
sanomautbildning.se

08-587 642 53

Redaktionen tipsar!

Astronomi - en bok om universum