Naturkunskap

Naturkunskap 2 ljudbok (mp3-format)

Här kan du utan kostnad lyssna på eller ladda ner Naturkunskap 2 som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Naturvetenskap, individ och samhälle

Naturvetenskap, individ och samhälle - sid 4
Naturvetenskap, individ och samhälle - sid 5
Naturvetenskap i användning - sid 6
Naturvetenskap i användning - sid 7
Naturvetenskap, etik och kritik - sid 8
Naturvetenskapen innehåller lagar och teorier - sid 9
Naturvetenskapen är skapad av människor - sid 10
All vetenskap bedrivs i ett syfte - sid 11
All vetenskap är tillfällig, så även naturvetenskapen - sid 12
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 13

Kapitel 2 Vår plats i universum

Vår plats i universum - sid 14
Vår plats i universum - sid 15
En resa i rymden - sid 16
Universum expanderar - sid 17
Big Bang - sid 18
Uppkomst av grundämnen - sid 19
Budskap från rymden - sid 20
Rymdsonder och satelliter - sid 21
Planeten jorden - sid 22
Planeten jorden - sid 23
Rörelser i jordskorpan - sid 24
Richterskalan - sid 25
Vad finns i jordskorpan? - sid 26
Mineral - sid 27
Dagens forskning om jorden och jordskorpan - sid 28
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 29

Kapitel 3 Energi och materia

Energi och materia - sid 30
Energi och materia - sid 31
Energi - sid 32
Energi - sid 33
Energi - sid 34
Energi i framtiden? - sid 35
Materia - sid 36
Temperatur och rörelseenergi - sid 37
Fast blir flytande - sid 38
Egenskaper hos gaser - sid 39
Sortering av ämnen - sid 40
Homogena blandningar - lösningar - sid 41
Rena ämnen - sid 42
Atommodellen - sid 43
Periodiska systemet - sid 44
Kemiska reaktioner - sid 45
Nanopartiklar - sid 46
Jonföreningar med jonbindning - sid 47
Molekyler med kovalent bindning - sid 48
Polära och opolära ämnen - sid 49
Löslighet - "Lika löser lika" - sid 50
Tensider - sid 51
Samband mellan energi och materia - sid 52
Ta reda på, diskutera och ta ställning - sid 53

Kapitel 4 Materia blir material

Materia blir material - sid 54
Materia blir material - sid 55
Material och materia - sid 56
Oorganiska föreningar - sid 57
Sten-, brons- och järnålder - sid 58
Metallframställning i Sverige - sid 59
Vapen & plogblad - Järn - sid 60
Burkar & flygplan - Aluminium - sid 61
Andra metaller - sid 62
Keramiska material - sid 63
Kompositer och andra keramer - sid 64
Optiska fibrer - sid 65
Organiska föreningar - sid 66
Kolatomen - sid 67
Kolhydrater - sid 68
Glykogen - sid 69
Proteiner - sid 70
Proteiner "gör jobbet" - sid 71
Fetter - sid 72
Fett i debatten! - sid 73
Olja - en begränsad resurs - sid 74
Hur länge räcker oljan? - sid 75
Syntetiska material - sid 76
Två plaster i vardagen - pet och plexiglas - sid 77
Termoplast och härdplast - sid 78
Fler syntetiska polymerer - sid 79
Naturliga polymerer - sid 80
Pappersmassa - sid 81
Textilfibrer från trä - sid 82
Ekologisk bomull - sid 83
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 84
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 85

Kapitel 5 Livets uppkomst och utveckling

Livets uppkomst och utveckling - sid 86
Livets uppkomst och utveckling - sid 87
En teori som skakade världen - sid 88
Evolution och religion - sid 89
En resa utan mål - sid 90
Liv i förändring - sid 91
Var uppstod liv? - sid 92
Berättelsen om livets utveckling - sid 93
Urtiden - sid 94
Ryggradsdjurens entré - sid 95
Kräldjur på land - fåglar i luften - sid 96
Kräldjur på land - fåglar i luften - sid 97
Hur människan blev till - sid 98
Den händiga människan - sid 99
Neandertalmänniskan - sid 100
Evolutionsteorin - sid 101
Evolutionsprocessen - sid 102
Evolutionsteorin - sid 103
Bevis för evolutionen - sid 104
Embryologi och rudimentära anlag - sid 105
Den själviska genen - sid 106
Gener har ingen vilja - sid 107
Släkten är värst - sid 108
Bäddat för bedrägeri - sid 109
Könsdimorfism - sid 110
Hanar som skyltar - sid 111
Falska etiketter - sid 112
Omvända strategier - sid 113
Harem, revir eller social hierarki - sid 114
Strövare - sid 115
Två svar på frågan varför - sid 116
Är den här forskningen objektiv? - sid 117
Mänskligt beteende - sid 118
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 119

Kapitel 6 Människokroppen

Människokroppen - sid 120
Människokroppen - sid 121
Kroppen i förändring och balans - sid 122
Kroppen i förändring och balans - sid 123
Från vävnader till kropp - sid 124
Från vävnader till kropp - sid 125
Matspjälkningen - sid 126
Vad händer med smörgåsen, på vägen genom kroppen? - sid 127
Blodet och andningen - sid 128
Blodets rörelse - sid 129
Hjärtat och blodets cirkulation - sid 130
Blodplättar - sid 131
Andningen - sid 132
Kroppens försvar - sid 133
Immunförsvaret - sid 134
Fagocyter - sid 135
Minnesceller, hjälparceller och immunglobuliner - sid 136
Allergier - sid 137
Allergier - sid 138
Skelettet och musklerna - sid 139
Skelettet - sid 140
Musklerna - sid 141
Muskelvävnaden - sid 142
Utsöndringen - sid 143
Kroppens signalsystem - nerver och hormoner - sid 144
Sensoriskt eller motoriskt? - sid 145
Sympatiskt eller parasympatiskt - sid 146
Fobier - sid 147
Nervceller - sid 148
Ämnen som retar eller hämmar - sid 149
Hormonsystemet - sid 150
Hormoners verkan - sid 151
Vår unika hjärna - sid 152
Ljuset i tunneln - sid 153
Lokalisera skador - sid 154
Framglobens betydelse - sid 155
Hjärnan växer av att lära - sid 156
Hjärnans delar - sid 157
Limbiska systemet - sid 158
Hjärnor hos olika djur - sid 159
Alla är unika på sitt sätt - sid 160
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 161

Kapitel 7 Naturvetenskap - ett sätt att undersöka och beskriva världen

Naturvetenskap - sid 162
Naturvetenskap - sid 163
Arvet från antiken - sid 164
Ett urämne eller fyra element? - sid 165
Aten - sid 166
Rationalism - sid 167
Ändamål eller orsak - sid 168
Att sortera sig till kunskap - sid 169
Empiri eller rationalitet - sid 170
Induktiva bevis - sid 171
Hypotesen - sid 172
Fråga inte varför, fråga hur ... - sid 173
Nya bitar till vetenskapens pussel - sid 174
Vi är nu i tiden - sid 175
Gravitation - sid 176
En orsak kan inte erfaras - sid 177
En god portion fantasi - sid 178
Allt är relativt, utom ljuset - sid 179
Charlatanerna - sid 180
Gubbar, gubbar, gubbar - sid 181
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 182
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 183

Faktafrågor

Naturvetenskap, individ och samhälle - sid 184
Energi och materia - sid 185
Materia blir material - sid 186
Livets uppkomst och utveckling - sid 187
Människokroppen - sid 188
Kroppens försvar - sid 189
Att beskriva världen - sid 190

 

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1
ISBN: 52309018 Pris: 298kr
+ -
Köp
Naturkunskap 1a1 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352304 Pris:
+ -
Köp
Naturkunskap 1b
ISBN: 52309001 Pris: 359kr
+ -
Köp
Naturkunskap 1b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352311 Pris:
+ -
Köp
Naturkunskap 2
ISBN: 52320778 Pris: 359kr
+ -
Köp
Naturkunskap 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352328 Pris:
+ -
Köp
Naturkunskap 1 och 2 Lärarmaterial online pdf-filer
ISBN: 52309445 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Redaktionen tipsar!

Biologi Campus

Kontakta mig

Olof Edblom, förläggare
olof.edblom@
sanomautbildning.se

08-587 642 53

Redaktionen tipsar!

Astronomi - en bok om universum