Astronomi - en bok om universum


Astronomi
- en bok om universum

Boken ger en bred överblick över grunderna inom astronomin. Här finns också de senaste forskningsresultaten inom ämnet. Innehållet och dispositionen är ett resultat av lång erfarenhet inom astronomiundervisning på olika nivåer.
Boken fyller det stora behov som finns av en komplett astronomibok på svenska. Den har många förklarande teckningar och den löpande texten är, så långt möjligt, befriad från fysikaliska formler och matematiska samband. I stället finns särskilda faktarutor med utförliga förklaringar till de fysikaliska samband och den matematik som behövs för förståelse.

Boken kan därför läsas av astronomiintresserade, som saknar nödvändiga förkunskaper i matematik och naturvetenskap.

Astronomi - en bok om universum
är avsedd för dig som lärare och specialintresserade elever. Den är en självklarhet i skolans bibliotek och på fysikinstitutionen.

Kapitelrubriker
- Rundvandring på stjärnhimlen
- Astronomiska observationer
- Vårt planetsystem
- Andra planetsystem
- Stjärnornas egenskaper
- Solen och stjärnornas utveckling
- Stjärnornas slutstadier
- Stjärnbildning och det interstellära mediet
- Vintergatan
- Galaxer
- Universums tidiga historia


I den andra tryckningen, 2007, har texten uppdaterats och ett par nya fotografier tillkommit.

Astronomi - en bok om universum
Astronomi - en bok om universum
ISBN: 62253745 Pris: 458kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se