Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap har fokus på individen, gruppen och ledaren. Här beskriver författarna synen på kunskap och olika teorier om lärande samt hur pedagogiska synsätt kan påverka den pedagogiska ledarens mångfacetterade arbete.

Boken belyser också hur den pedagogiska ledaren går tillväga vid förändringsarbete, hanterar konflikter, förhindrar mobbning och kränkande behandling samt genomför lösningsfokuserade samtal. Författarna beskriver även moderna organisationsformer, olika ledarskapsstilar och modeller för grupprocessen.

Med utgångspunkt i olika berättelser förtydligar författarna begrepp och teorier och ger därigenom eleven möjlighet att reflektera över den pedagogiske ledarens roll.

Ur innehållet:
Att vara pedagogisk ledare, Kunskap och lärande, genus och jämställdhet, Organisationsteorier, Planering, genomförande och dokumentation och Pedagogiskt stöd och källkritik.

Pedagogiskt ledarskap
Pedagogiskt ledarskap
ISBN: 52319062 Pris: 329kr
+ -
Köp
Pedagogiskt ledarskap onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352113 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Lärande och utveckling

Lärande och utveckling