Specialpedagogik 1 Andra upplagan

Specialpedagogik 1 ljudbok (mp3-format) Första upplagan

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".Här kan du ladda ner Vård- och omsorgsarbete 1 som ljudbok i mp3-format.

Förord - sid 3

Inledning

Inledning - sid 9
Inledning - sid 10
FN:s standardregler - sid 11
Syftet med standardreglerna - sid 12
Innehållet i standardreglerna - sid 13
Huvudområden för delaktighet på lika villkor - sid 14
Genomförande - sid 15
Salamancadeklarationen - sid 16
Sammanfattning - sid 17

Kapitel 1 Historik

Historik - sid 18
Inledning - sid 19
Den historiska utvecklingen - sid 20
Rasbiologi - sid 21
Institutionerna - sid 22
Specialpedagogikens utveckling - sid 23
Specialpedagogikens utveckling - sid 24
Anhörigas situation genom tiderna - sid 25
Intresseorganisationer - sid 26
Sammanfattning - sid 27
Diskussionsuppgifter - sid 28

 

Kapitel 2 Pedagogik

Inledning - sid 29
Vad är kunskap? - sid 30
Kunskapsnivåer - sid 31
Kunskapstyper - sid 32
Pedagogiska teorier - sid 33
Behaviorismen - sid 34
Kognitivismen - sid 35
Ackommodation - sid 36
Piagets tankar om utveckling av kognitiv förmåga - sid 37
Formellt operationellt stadium, 12-16 år och uppåt - sid 38
Sociokulturell teori - sid 39
Specialpedagogiska teorier - sid 40
Specialpedagogiska teorier - sid 41
Perspektiv inom nutida specialpedagogisk forskning - sid 42
Sammanfattning - sid 43
Sammanfattning - sid 44
Diskussionsuppgifter - sid 45
Hjärnans funktion - sid 46
Minne - sid 47
Inlärningsteorier - sid 48
Motivation och behov - sid 49
Maslows behovstrappa - sid 50
Inlärningstyper - sid 51
Inlärningsfaser - sid 52
Pedagogiskt ledarskap - sid 53
Instruktören - sid 54
Sammanfattning - sid 55
Diskussionsuppgifter - sid 56

Kapitel 3 Funktionsnedsättningar

Inledning - sid 57
Diagnos - sid 58
Diagnosmanualer - sid 59
Utvecklingsstörning - sid 60
Vad innebär utvecklingsstörning - sid 61
Downs syndrom - sid 62
Sammanfattning - sid 63
Diskussionsuppgifter - sid 64
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - sid 65
Intressen och rutiner - sid 66
Autism - sid 67
Perceptionsstörningar - sid 68
Theory of mind/mentalisering - sid 69
Aspergers syndrom - sid 70
Symtom - sid 71
Adhd - sid 72
Tourettes syndrom - sid 73
Dyslexi - sid 74
Dyskalkyli - sid 75
Sammanfattning - sid 76
Diskussionsuppgifter - sid 77
Psykiska funktionsnedsättningar - sid 78
Hygientvång - sid 79
Psykoser - sid 80
Symtom - sid 81
Tankestörningar - sid 82
Hallucinationer - sid 83
Hörselhallucinationer - sid 84
Depressioner - sid 85
Orsaker - sid 86
Konsekvenser - sid 87
Sammanfattning - sid 88
Diskussionsuppgifter - sid 89
Somatiska funktionsnedsättningar - sid 90
Symtom - sid 91
Cerebral Pares - sid 92
Symtom - sid 93
Ryggmärgsbråck - sid 94
Reumatiska sjukdomar - sid 95
Symtom vid artros - sid 96
Vad innebär multipel skleros? - sid 97
Synnedsättningar och blindhet - sid 98
Hörselnedsättningar och dövhet - sid 99
Orsaker - sid 100
Sammanfattning  - sid 101
Diskussionsuppgifter - sid 102

Kapitel 4 Kommunikation

Inledning - sid 104
Kommunikationsprocessen - sid 105
Tvåvägskommunikation - sid 106
Språkets betydelse för kommunikationen - sid 107
Talade ord - sid 108
Kroppsspråk - sid 109
Texter - sid 110
Tecken - sid 111
Moderna kommunikationsmodeller - sid 112
Samtalsmetodik - sid 113
Johari fönster med förklaringar - sid 114
Att fundera över - sid 115
Det professionella samtalet - sid 116
Syfte - sid 117
Öppna frågor - sid 118
Sammanfattning - sid 119
Diskussionsuppgifter - sid 120
Diskussionsuppgifter - sid 121

Kapitel 5 Professionellt förhållningssätt - normer, värderingar och attityder

 Inledning - sid 122
Människosyn - sid 123
Vår egen syn på yrkesrollen - sid 124
Professionellt förhållningssätt - sid 125
Verbalisering - sid 126
Pedagogiskt förklarande - sid 127
Träning i att ta ställning - sid 128
Mötet - sid 129
Aggressivitet, hot och våld - sid 130
Aggressivitet, hot och våld - sid 131
Vad kan utvecklas - sid 132
Sammanfattning - sid 133
Diskussionsuppgifter - sid 134
Diskussionsuppgifter - sid 135
Diskussionsuppgifter - sid 136
Diskussionsuppgifter - sid 137

Kapitel 6 Metoder, stöd och hjälpmedel

Inledning - sid 138
Värderingar - sid 139
Habilitering och rehabilitering - sid 140
Att få tillgång till hjälpmedel - sid 141
Utprovning av hjälpmedel - sid 142
Hjälpmedel och metoder - sid 143
Hjälpmedel i det dagliga livet och i hemmet - sid 144
AKK - sid 145
Text- eller bildtelefon - sid 146
Talböcker - sid 147
Bliss - sid 148
Sociala berättelser - sid 149
Teacch-metoden - sid 150
IT-hjälpmedel - sid 151
Taktila hjälpmedel - sid 152
Sinnesstimulering - sid 153
Metoder vid problemskapande beteenden - sid 154
Sammanfattning - sid 155
Diskussionsuppgifter - sid 156
Diskussionsuppgifter - sid 157

Kapitel 7 Specialpedagogiska aktiviteter

Inledning - sid 158
Biståndsbedömning - sid 159
Målet för genomförande av specialpedagogiska aktiviteter - sid 160
Planerings- och genomförandeprocessen - sid 161
Planering - sid 162
Utvärdering - sid 163
Sammanfattning - sid 164
Övningsexempel - sid 165
Övningsexempel - sid 166
Exempel på mer omfattande planering och genomförande - sid 167
Mohamed - sid 168
Aktuellt - sid 169
Jeanette - sid 170
Aktuellt - sid 171
Albert - sid 172
Consuela - sid 173
Frida - sid 174
Aktuellt - sid 175

Kapitel 8 Lagar och dokumentation, biståndsbedömning

Inledning - sid 176
Hälso- och sjukvårdslagen - sid 177
Socialtjänstlagen - sid 178
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - sid 179
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - sid 180
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - sid 181
Offentlighets- och sekretesslagen - sid 182
Sammanfattning - sid 183

Ämne - specialpedagogik

Ämnets syfte - sid 184
Specialpedagogik 1, 100 poäng - sid 185

Specialpedagogik 1 Andra upplagan
Specialpedagogik 1 Andra upplagan
ISBN: 52331972 Pris: 345kr
+ -
Köp
Specialpedagogik 1 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52339480 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer