Vårdpedagogik och handledning

Vårdpedagogik och handledning

Boken är skriven för kursen Vårdpedagogik och handledning i det nya Vård- och omsorgsprogrammet.
I boken beskrivs hur du som vård- och omsorgspersonal kan hjälpa en person att lära sig hantera olika vård- och egenvårdsuppgifter, till exempel att sköta sin medicinering, förändra sina levnadsvanor, använda olika hjälpmedel och minska sitt beroende av vård- och omsorgsinsatser. Här beskrivs också hur handledaren hjälper eleven att lära sig praktiska färdigheter och ett etiskt förhållningssätt under sitt lärande på arbetsplatsen (APL).

I boken ges exempel på pedagogiska verktyg för hur yrkesmässiga kunskaper förmedlas till patient, brukare, anhöriga och närstående och hur man arbetar med relationer på ett professionellt sätt. Kunskaper om kommunikation, till exempel hur en person tolkar och tar emot information, hur information ges och vilka faktorer som påverkar budskapet, löper som en röd tråd genom boken.

Med hjälp av fallbeskrivningar tränar eleven sin förmåga att reflektera över vilka pedagogiska behov som finns i olika vård- och omsorgssituationer och hur undervisning eller handledning ska anpassas till den enskildes behov och förutsättningar.

Ur innehållet: Kunskap och kompetens inom vård och omsorg, Handledarrollen, Validering, Empowerment, Begrepp och teorier, Motiverande samtal, Dokumentation och utvärdering Bedömningssamtal.

Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.

Författare: Agneta Blohm, pedagog och Marte Meo-handledare och Hannu Sparre, omvårdnadslärare.

Vårdpedagogik och handledning
Vårdpedagogik och handledning
ISBN: 52314265 Pris: 332kr
+ -
Köp
Vårdpedagogik och handledning onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352168 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Redaktionen tipsar

Komplementärmedicin