Vårdpedagogik och handledning

Vårdpedagogik och handledning i ljudbok (mp3-format)

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".Här kan du ladda ner Vårdpedagogik och handledning som ljudbok i mp3-format.

Inledning - sid 7
Inledning - sid 8
Inledning - sid 9
Handledning - sid 10

Kapitel 1 Kunskap och kompetens

Vad är kunskap? - sid 11
Kunskapsformer - sid 12
Färdighetskunskap - sid 13
Personlig kunskap - sid 14
Vad är kompetens? - sid 15
Vad är kompetens? - sid 16
Vad är kompetens? - sid 17
Validering - sid 18
Validering - sid 19
Validering - sid 20
Sammanfattning - sid 21
Studieuppgifter - sid 22

Kapitel 2 Kommunikation

Kommunikation - sid 23
Begrepp och teorier - sid 24
Envägs- och tvåvägskommunikation - sid 25
Verbal och icke-verbal kommunikation - sid 26
Giraffspråket - sid 27
Hinder för kommunikation - sid 28
Empati - sid 29
Empowerment - egenmakt - sid 30
Empowerment - egenmakt - sid 31
Konflikter - sid 32
Konflikter - sid 33
Sammanfattning - sid 34
Studieuppgifter - sid 35

Kapitel 3 Samtal

Samtal - sid 36
Samtal - sid 37
Frigörande och blockerande samtal - sid 38
Jag- och du-budskap - sid 39
Ord att undvika - sid 40
Omformuleringar - sid 41
Matchning - sid 42
Professionella samtal - sid 43
Reflekterande processer - sid 44
Integritet - sid 45
MI - motiverande samtal - sid 46
Känslor av motstånd - sid 47
Att leda förändringsarbete - sid 48
Lösningsfokuserat förhållningssätt - sid 49
Det svåra samtalet - sid 50
Svåra handledningssamtal - sid 51
Svåra handledningssamtal - sid 52
Svåra handledningssamtal - sid 53
Svåra handledningssamtal - sid 54
Sammanfattning - sid 55
Studieuppgifter - sid 56
Kapitel 4 Begrepp och teorier

Begrepp och teorier - sid 57
Begrepp och teorier - sid 58
Multipla intelligenser - sid 59
Lärstilar - sid 60
Lärstilar inom vård och omsorg - sid 61
Några pedagogiska teorier - sid 62
Behaviorism - sid 63
Behaviorism - sid 64
Fenomenografi - sid 65
Fenomenografi - sid 66
Fenomenografi - sid 67
Fenomenografi - sid 68
Situerat lärande - sid 69
Situerat lärande - sid 70
Sammanfattning - sid 71

Kapitel 5 Handledning

Handledning - sid 72
Olika former av handledning - sid 73
Handledning av nyanställda - sid 74
Kollegahandledning - sid 75
Personlig handledning - sid 76
Gränsområden till handledning - sid 77
Handledningsmodeller - sid 78
Lärlingsmodellen - sid 79
Handlings- och reflektionsmodellen - sid 80
Reflekterande praktiker - sid 81
Reflekterande praktiker - sid 82
Gibbs reflekterande cykel - sid 83
Gibbs reflekterande cykel - sid 84
Sammanfattning - sid 85

Kapitel 6 Att vara pedagog och handledare

Att vara pedagog och handledare - sid 86
Att vara pedagog och handledare - sid 87
Att undervisa - sid 88
Råd vid undervisning - sid 89
Feedback - sid 90
Att arbeta med barn - sid 91
Att tona in känslor - sid 92
Att handleda - sid 93
Lärandeprocessen - sid 94
Lärandeprocessen - sid 95
Lärandeprocessen - sid 96
Handledningssamtalet - sid 97
Självkännedom och känslomässig mognad - sid 98
Självkännedom och känslomässig mognad - sid 99
Mentalisering - sid 100
Att vara professionell - sid 101
Sammanfattning - sid 102
Studieuppgifter - sid 103
Studieuppgifter - sid 104

Kapitel 7 Handledningsprocessen

Handledningsprocessen - sid 105
Handledningsprocessen - sid 106
Förberedelser - sid 107
Inventering - sid 108
Planering - sid 109
Utvärdering - sid 110
Bedömning för lärande - sid 111
Bedömning för lärande - sid 112
Lärande i praktiken - sid 113
Sammanfattning - sid 114

Kapitel 8 Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete - sid 115
Dokumentation - sid 116
Utvärdering - sid 117
Avvikelserapportering - sid 118
Sammanfattning - sid 119
Ämne - Pedagogik i vård och omsorg - sid 120
Ämne - Pedagogik i vård och omsorg - sid 121

 

 

Vårdpedagogik och handledning
Vårdpedagogik och handledning
ISBN: 52314265 Pris: 332kr
+ -
Köp
Vårdpedagogik och handledning onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352168 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Redaktionen tipsar

Komplementärmedicin