Lev i tiden - Psykologi 1

Lev i tiden - Psykologi 1 ljudbok (mp3-format)

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Till läsaren - sid 3

Psykologi som vetenskap

Psykologi som vetenskap - sid 13
Psykologins historia - sid 14
Tre pionjärer - sid 15
Tre pionjärer - sid 16
Psykologin i Sverige - sid 17
Psykologisk forskning - sid 18
Experiment - sid 19
Observation - sid 20
Frågeformulär och intervju - sid 21
Forskningsetik - sid 22
Tillämpad psykologi - sid 23
Psykologi och psykiatri - sid 24
Sammanfattning - sid 25

Det biologiska perspektivet

Det naturliga urvalet - sid 26
Ärftlighet - sid 27
Neuropsykologi - sid 28
Budbärare - sid 29
Fallet Phineas Gage - sid 30
Hjärnan och hormonerna - sid 31
Hjärnhalvorna - sid 32
Könsskillnader - sid 33
Kritik mot det biologiska perspektivet - sid 34

Det psykodynamiska perspektivet

Det psykodynamiska perspektivet - sid 35
Freud och psykoanalysen - sid 36
Psykets strukturer - sid 37
Psykets topografi - sid 38
Freuds teori om utveckling - sid 39
Den anala fasen, cirka 1,5-3 år - sid 40
Den tidiga genitala fasen, cirka 3-6 år - sid 41
Latensen, cirka 7-12 år - sid 42
Jagets försvar - sid 43
Försvarsmekanismer - sid 44
Försvarsmekanismer - sid 45
En omfattande teori - sid 46
Kritik mot det psykodynamiska perspektivet - sid 47

Behaviorismen och inlärning

Behaviorismen och inlärning - sid 48
Watson och behaviorismen - sid 49
Klassisk betingning - sid 50
Inlärda beteenden - sid 51
Instrumentell inlärning - sid 52
Burrhus Frederic Skinner - sid 53
Förstärkningens makt - sid 54
Förstärkningens makt - sid 55
Fundera - sid 56
Modellinlärning - sid 57
Kritik mot behaviorismen - sid 58
Sammanfattning - sid 59

Det humanistiska perspektivet

Det humanistiska perspektivet - sid 60
Maslow och behoven - sid 61
Steg för steg - sid 62
Carl Rogers - sid 63
Självet - sid 64
Klientcentrerad terapi - sid 65
Kritik mot det humanistiska perspektivet - sid 66
Sammanfattning - sid 67

Det kognitiva perspektivet

Det kognitiva perspektivet - sid 68
Piaget och den kognitiva utvecklingen - sid 69
Anpassning och organisation - sid 70
Fyra utvecklingsperioder - sid 71
Den sensmotoriska perioden, 0-cirka 2 år - sid 72
Det preoperationella tänkandets period, cirka 2-6 år - sid 73
De konkreta tankeoperationernas period, cirka 7-11 år - sid 74
Det abstrakta tänkandets period, cirka 11-16 år - sid 75
Kohlbergs teori om moralutveckling - sid 76
Tankescheman - sid 77
Kontrollfokus - sid 78
Kognitiv terapi - sid 79
Sammanfattning - sid 80

Behov och känslor

Behov och känslor - sid 81
Våra behov - sid 82
Vi styrs av behov - sid 83
"Äta bör man, annars dör man" - sid 84
"Äta bör man, annars dör man" - sid 85
Fundera - sid 86
Kroppskontakt - ett försummat behov? - sid 87
Kängurumetoden - sid 88
Kängurumetoden - sid 89
Sexualitet - sid 90
Homosexualitet - sid 91
Sömn och drömmar - sid 92
Varför sover vi? - sid 93
Om du hindras att sova - sid 94
Svårt att somna? - sid 95
Sömnmönstret - sid 96
Gå i sömnen - sid 97
Drömteorier - sid 98
Freuds drömteori - sid 99
Jungs drömteori - sid 100
Känslor - sid 101
Hur visar vi känslor? - sid 102
Hur visar vi känslor? - sid 103
Lycka - sid 104
Alla känslor är tillåtna - sid 105
Frustration - sid 106
Varför blir vi frustrerade? - sid 107
Bra och dåligt - sid 108
Sammanfattning - sid 109

Perception och minne

Perception - sid 110
Våra sinnen - sid 111
Våra sinnen - sid 112
Det gör aldrig ont - sid 113
Perceptionsprocessen - sid 114
Vad uppmärksammar vi? - sid 115
Inre förhållanden - sid 116
Två vittnen - två berättelser - sid 117
Mönster i perceptionen - sid 118
Närhet - sid 119
Vi söker efter mening - sid 120
Hallucination och illusion - sid 121
Stimulansens betydelse - sid 122
För litet stimulans - sid 123
För litet stimulans - sid 124
Perceptionsstörningar - sid 125
Bestående perceptionsstörningar - sid 126
Ansiktsblindhet - sid 127
Personbedömning - sid 128
Personbedömning - sid 129
Minnet - sid 130
Arbetsminnet och långtidsminnet - sid 131
Kvinnor, män och minne - sid 132
När vi minns - eller inte minns - sid 133
Inlärningsstilar - sid 134
Inlärningsstilar - sid 135
Sammanfattning - sid 136

Utveckling

Utveckling - sid 137
Utveckling hela livet - sid 138
Livets olika perioder - sid 139
Livets olika perioder - sid 140
Synpunkter på utvecklingen - sid 141
"Regnbågsbarn" - sid 142
Steglös utveckling eller "trappsteg"? - sid 143
Perspektiv på utvecklingen - sid 144
Biologiskt perspektiv - sid 145
Psykodynamiskt perspektiv - sid 146
Kognitivt perspektiv - sid 147
Bowlbys anknytningsteori - sid 148
Anknytning i fyra steg - sid 149
Anknytning i fyra steg - sid 150
Trygg eller otrygg - sid 151
Stern och självutveckling - sid 152
Eriksons utvecklingsteori - sid 153
Spädbarnsåldern, 0-cirka 1,5 år - sid 154
Småbarnsåldern, cirka 1,5-3 år - sid 155
Småbarnsåldern, cirka 1,5-3 år - sid 156
Förskoleåldern, cirka 3-6 år - sid 157
Den tidiga skolåldern, cirka 7-12 år - sid 158
Tonåren, cirka 13-19 år - sid 159
Den tidiga vuxenåldern, cirka 20-40 år - sid 160
Den sena vuxenåldern, från cirka 65 år - sid 161
Barnuppfostran - sid 162
Motsatta bilder - sid 163
Barnuppfostran - sid 164
Sammanfattning - sid 165

Personlighet

Personlighet - sid 166
Hur studeras personligheten? - sid 167
Personlighetstest - sid 168
Personlighetstest - sid 169
Projektiva test - sid 170
Fundera - sid 171
"The Big Five" - sid 172
Ytterligheter på en skala - sid 173
Betydelsen av "The Big Five" - sid 174
Intelligens - sid 175
Intelligens - sid 176
Andra aspekter av intelligens - sid 177
Synpunkter på intelligenstestning - sid 178
Personer med utvecklingsstörning - sid 179
Hjärnan och personligheten - sid 180
Marshmallow-testet - sid 181
Syskon och familj - sid 182
Lika men olika - sid 183
Äldst eller yngst? - sid 184
Manligt och kvinnligt - sid 185
Skillnader mellan könen - sid 186
En pojke är en pojke - eller? - sid 187
Förklaringar - sid 188
Arv och miljö - sid 189
Arv och miljö - sid 190
Sammanfattning - sid 191

Socialpsykologi

Socialpsykologi - sid 192
Socialisation - sid 193
Grupper - sid 194
En psykologisk massa - sid 195
Roller - sid 196
Att leva upp till sin roll - sid 197
Självuppfyllande profetia - sid 198
Könsroller - sid 199
Rollkonflikter och rollförluster - sid 200
Status - sid 201
Normer - sid 202
Värderingar - sid 203
Fördomar - sid 204
Attribution - sid 205
Grupptryck - sid 206
Milgrams lydnadsexperiment - sid 207
Medias makt - sid 208
Mobbning - sid 209
Mobbning bland barn och ungdomar - sid 210
Orsaker och konsekvenser - sid 211
Följder - sid 212
Mobbning i arbetslivet - sid 213
Ledarskap - sid 214
Sammanfattning - sid 215

Kommunikation

Kommunikation - sid 216
En- och tvåvägskommunikation - sid 217
Kommunikation i kedja - sid 218
Rak och dold kommunikation - sid 219
Kroppsspråk - sid 220
Hållningen - sid 221
Huvudet och ansiktet - sid 222
Skratt och gråt - sid 223
Revir - sid 224
Johari fönster - sid 225
Fönstret förändras - sid 226
Språk - sid 227
Sammanfattning - sid 228
Sammanfattning - sid 229
Stress och kriser - sid 230
Olika typer av stress - sid 231
För mycket stress - sid 232
Kriser - sid 233
Den första trotsåldern - sid 234
40-årskrisen - sid 235
Traumatiska kriser - sid 236
Relationsproblem - sid 237
Social skam - sid 238
Att gå igenom en traumatisk kris - sid 239
Chockfasen - sid 240
Reaktionsfasen - sid 241
Bearbetningsfasen - sid 242
En människa i kris - sid 243
Barn i kris - sid 244
Flyktingkrisen - sid 245
Flyktingkrisen - sid 246
Flyktingbarn - sid 247
Katastrofer - sid 248
Posttraumatiskt stressyndrom - sid 249
Kasam - sid 250
Stark eller svag kasam - sid 251
Stark eller svag kasam - sid 252
Det är aldrig för sent - sid 253
Sammanfattning - sid 254

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa - sid 255
Psykisk hälsa - sid 256
Avvikande beteende - sid 257
Förklaringar - sid 258
Stress-sårbarhetsmodellen - sid 259
"Ångest, ångest är min arvedel ..." - sid 260
Fobier - sid 261
Fobier - sid 262
Panikångest - sid 263
Självskadande beteende - sid 264
Tvångssyndrom - sid 265
Tvångssyndrom - sid 266
Depression - sid 267
Depression - sid 268
Bipolär sjukdom - sid 269
Schizofreni - sid 270
Orsaker - sid 271
Tidig intervention och behandling - sid 272
Beroende - sid 273
Psykopater - sid finns de? - sid 274
Anorexi - sid 275
Orsaker till anorexi - sid 276
Bulimi - sid 277
Självmord - sid 278
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - sid 279
Fundera - sid 280
Autism - sid 281
Autism - sid 282
Aspergers syndrom - sid 283
Sammanfattning - sid 284
Sammanfattning - sid 285

Behandling av psykisk ohälsa

Behandling av psykisk ohälsa - sid 286
Historik - sid 287
Fundera - sid 288
Läkemedel eller samtal - sid 289
Medicinska behandlingar - sid 290
Psykologiska behandlingsformer - sid 291
Psykoanalys - sid 292
Psykodynamisk terapi - sid 293
Beteendeterapi - sid 294
Kognitiv terapi och KBT - sid 295
Internetterapi - sid 296
Dialektisk beteendeterapi - sid 297
Sammanfattning - sid 298

 

Lev i tiden - Psykologi 1
Lev i tiden - Psykologi 1
ISBN: 52322086 Pris: 350kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51