Under samma himmel

Religionskunskap för gymnasieskolan. En helt nyskriven lärobok för Gy 2011 som tar avstamp i människors gemensamma villkor och som visar på mångfalden av uttryck för mening och tillhörighet. Boken spänner över kurs 1 och 2 i Religionskunskap och kan även användas inom kursen Religion Specialisering och andra fördjupningar.

I bokens inledande del behandlas ingående de fem världsreligionerna, sekulära livsåskådningar samt etik och moral. I fördjupningsdelen finns temakapitel om bland annat religion och vetenskap, nya religiösa rörelser, etik i praktiken, heliga skrifter samt livets skeden. Boken tar också upp frågor om tro och mening i en digital tidsålder.
Omfång: ca 350 sidor.

Innehåll

Block1 Människan och tron    
Under samma himmel
Att vara människa
Tro och livssyn
Olika livsåskådningar
Tro och mening i en digital tidsålder
            

Block 2 Människan och moralen
Hur vet vi att vi handlar rätt?
En god människa
Finns onda människor?
Vad är rättvisa?

Block 3 Religioner och sekulär livssyn
Religiösa livsåskådningar
Judar, kristna, muslimer
Indiska religioner: Hinduer, Buddhister, Jainism, Sikhism
Östasien
Sekulär livssyn - icke religiös tro

Block 4 Tematiska kapitel
Religion i samhället
Nya religiösa rörelser
Livets skeden
 Heliga texter och urkunder
Religion och vetenskap
Etik i praktiken

Under samma himmel
Under samma himmel
ISBN: 52312346 Pris: 411kr
+ -
Köp
Under samma himmel onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352984 Pris:
+ -
Köp

Nyhet! Under samma himmel

Vår nya bok för religionskunskap 1 och 2.

Läs mer