Under samma himmel

Under samma himmel - webbstöd

Under samma himmel -  webbstöd är uppställt efter grundbokens fyra block och innehåller diskussionsuppgifter, fördjupningstexter och länktips till urkunder, filmklipp, webbkameror och hemsidor – att använda för inlärning, som inspiration och som underlag för diskussion.I inledningen, UNDER SAMMA HIMMEL och kursplanen, finns förslag på hur stoffet kan delas mellan kurs och kurs 2.

INNEHÅLL

UNDER SAMMA HIMMEL och kursplanen 

BLOCK 1 Människan och tron

BLOCK 2 Människan och moralen

BLOCK 3 Religioner och sekulär livssyn (inledning)

BLOCK 3:1-4 Judar, kristna och muslimer

BLOCK 3:5-7 Hinduer, Buddhister, Janister och sikher

BLOCK 3:8 Östasiatiska religioner

BLOCK 3:9 Sekulära livsåskådningar

TEMATISKA TVÄRSNITT

BLOCK 4:1 Religion i samhället

BLOCK 4:2 Nya religiösa rörelser

BLOCK 4:3 Livets skeden

BLOCK 4:4 Heliga texter och urkunder

BLOCK 4:5 Religion och vetenskap

Under samma himmel
Under samma himmel
ISBN: 52312346 Pris: 411kr
+ -
Köp
Under samma himmel onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352984 Pris:
+ -
Köp

Nyhet! Under samma himmel

Vår nya bok för religionskunskap 1 och 2.

Läs mer