Forum Ny upplaga

Forum Samhällskunskap A Bas 
Forum A Bas är den kortaste och enklaste varianten i Forumserien. Den innehåller färre utvidgningar och de teoretiska resonemangen är tydligt förklarade och stöds av enkla och överskådliga modeller och begreppskartor. Boken skrevs då samhällskunskapen på yrkesprogrammen fortfarande var 100 poäng, men fungerar fortfarande bra för yrkesprogrammens kurser 1a1 och 1a2.

Forum Samhällskunskap A Plus
Forum A Plus heter i den nya upplagan Forum 1. Skolor som har Forum A Plus kan fortfarande använda böckerna för kurs 1b och det går att göra kompletteringsköp. Det kan däremot vara svårt att använda böcker från de olika upplagorna i samma klassrum. Skillnaden mellan upplagorna handlar till stor del om att metodfrågorna fördjupats i enlighet med Gy 2011.


Ljudpresentation av Forum
Här kan ni se och höra en Power Point presentation av Forum.

Presentationen är stor (10 MB) så ha gärna lite tålamod när sidorna laddar ner, det kan ta lite tid.

PowerPoint - presentation Forum

Forum Ny upplaga
Forum Samhällskunskap 1 Ny upplaga
ISBN: 52333433 Pris: 376kr
+ -
Köp
Forum Samhällskunskap 1 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352991 Pris:
+ -
Köp
Forum Samhällskunskap 123 Ny upplaga
ISBN: 52333440 Pris: 435kr
+ -
Köp
Forum Samhällskunskap 123 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52353004 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer