Jobba med: Samhälle

Jobba med: Samhälle

Samhällskunskap 50 poäng - ny kurs, nya grepp
Jobba med: Samhälle är ett helt nytt läromedel direkt anpassat till kursen Samhällskunskap 1a1, som ingår i alla yrkesprogram i Gy 2011. Det är en komplett bok med både fakta och övningar.

Demokratiska färdigheter
För att ge dina elever konkreta verktyg att aktivt kunna granska och driva olika frågor i vårt demokratiska samhälle inleds läromedlet med tre "Jobba med"- kapitel. Dessa handlar om att jobba med analys, granskning av information och presentationsteknik.

Tankekarta och exempel
För att både bygga struktur och väcka intresse inleds alla block med en tankekarta som ger en överskådlig bild av ämnesområdet. Därefter följer några exempel på händelser som på olika sätt visar hur människors engagemang kan påverka samhället vi lever i.

Block, kapitel och teman
Texterna fokuserar på viktiga basfakta och är indelade í större block som:
• Människors livsvillkor
• Demokrati
• Sveriges statskick
• Påverka och påverkas
• Sverige i världen
• Ekonomi
• Arbetsmarknad

Varje ämnesområde är sedan indelat i kapitel på vardera 1-2 uppslag, vilket gör innehållet lätt att överblicka.
Dessutom finns två längre tematexter. I dessa behandlas globalisering och rasism på ett mer fördjupat och ämnesövergripande sätt.

Text och bild
Varje kapitel inleds med en illustration som lyfter en frågeställning i texten. Texterna är korta och koncisa och intill viktiga fakta ligger bilder som hjälper till att skapa associationer. Samverkan mellan text och bild underlättar läsandet samtidigt som det bidrar till att ge innehållet en tydlig struktur.

Uppgifter och bedömningsmatris
För att kunskaperna ska bli användbara behöver eleverna också arbeta med informationen. Därför innehåller läromedlet en mängd uppgifter. Dessa är indelade i kategorierna återge, analysera och använda.
Inom kategorin "återge" finns exempelvis uppgifter som handlar om att redogöra för det man läst och att söka ytterligare information själv. Analysera kan innebära att granska källor, diskutera orsaker och konsekvenser kring ett givet exempel och att jämföra. För att även ge eleverna möjlighet att aktivt använda sina kunskaper förekommer uppgifter som tränar dem att dra slutsatser, presentera information och argumentera utifrån fakta.
Till varje typ av uppgift finns en bedömningsmatris. Förutom att vara ett konkret verktyg vid bedömning av elevsvar är den lika användbar när eleverna själva vill få en klar bild av hur de på bästa sätt ska kunna arbeta med uppgifterna.
Online
Vår nya onlinebok är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

Fler delar i serien
I serien planeras även böcker och onlineböcker i historia och religionskunskap för yrkesprogrammen. Information om utgivningen kommer att presenteras på hemsidan.

Jobba med: Samhälle
Jobba med: Samhälle
ISBN: 62291891 Pris: 283kr
+ -
Köp
Jobba med: Samhälle onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352441 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer