Millennium

Millennium 1

Millennium 1 är ett läromedel främst för kursen Samhällskunskap 1 b. Den nya upplagan av Millennium är en kraftigt omarbetad upplaga av tidigare utgåvor. Omarbetningen har gjorts för att möta kraven i de nya ämnesplanerna i Gy 2011/Vux 2012, men också för att möta kravet på ett mer flexibelt läromedel som möjliggör större variation i undervisningen.

Den nya upplagan av Millennium börjar med ett avsnitt som tar upp exempel på samhällsvetenskapliga frågeställningar och samhällsvetenskaplig metod. Eleverna får därigenom, redan från start, viktiga verktyg för att nyanserat, allsidigt och kritiskt studera aktuella samhällsfrågor och aktivt delta i samhällslivet.

Efter det inledande metodavsnittet följer fyra block som bland annat behandlar makt, demokrati, ekonomi, jämställdhet, miljö, hållbar utveckling, internationella relationer och mänskliga rättigheter. Vi har valt att kalla dessa block för:
• Vem bestämmer
• Arbete och pengar
• Samhälle och ekonomi
• Omvärlden.

I Millennium diskuteras politiska och ekonomiska omvälvningar och andra spännande samhällsfrågor både ur ett nutida perspektiv och i ett historiskt sammanhang. Millennium blir därigenom ett spännande läromedel som förutom att ge kunskap också engagerar och berör.

För att öka valfriheten och möjlighet till ämnesfördjupning finn i den nya upplagan av Millenium fördjupningstexter i anslutning till varje block. Den nya upplagan av Millennium blir därigenom inte bara en lärobok för 1 b kursen. I Millennium finns också plats för analys, fördjupningar och utblickar vilket gör att läromedlet med kompletterande material kan användas även i fördjupningskurser. Millennium är därför en bok som ger lite mer.

"Millennium för dig som vill mer."

Millennium
Millennium 1
ISBN: 52315811 Pris: 376kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer