Historisk Atlas


Bonniers Historiska Atlas
- sätter människans verksamhet på kartan

Följ människans väg genom historien, från spåren av våra tidiga förfäder till situationen i världen idag. Översiktskartor och förklarande texter tecknar huvuddragen i den politiska historien, från forntid till nutid. Dessutom tas kulturella, sociala och ekonomiska aspekter på utvecklingen upp.

Atlasen innehåller såväl överskådliga tidsaxlar och bilder som lättavlästa diagram och tabeller för att ge sammanhang och förtydliga olika historiska förlopp.

Allt detta gör Bonniers Historiska Atlas till en översiktlig historiebok - oumbärlig i historieundervisningen!

Arbetshäfte
Till atlasen finns ett arbetshäfte med uppgifter av olika slag och svårighetsgrad. Avsikten är att eleverna ska få ett arbetsmaterial där de kan fördjupa sina historiska kunskaper och få större färdigheter i ämnet.

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer