Mänskligt - Psykologi 1 och 2

Mänskligt - Psykologi 1 och 2a vill hjälpa eleverna till större förståelse för sig själv och andra och ge möjlighet att se människan i ett helhetsperspektiv. Därför visar boken på sambanden och sätter in teorier och kunskaper i sammanhang som är relevanta i vår samtid. Till stöd för förståelsen finns både modeller och bilder.

Boken vill väcka elevernas nyfikenhet och har tagit med nutida forskning och nya kunskapsfält.  Psykologin och dess innehåll är historiska produkter. Eleverna ges möjlighet att förstå teorier utifrån den tid då de växte fram.

Ur innehållet:
Psykologi 1: Människan i fokus- psykologin blir vetenskap, Människan som informationsbehandlare -kognitionspsykologi, Människan som biologisk varelse-biologisk psykologi, Människan som social varelse-socialpsykologi, Människan i harmoni-självbilder och identitet, Människan under påfrestning-stress och kriser.

Psykologi 2: Psykologin i samhället, Människans olika personligheter, Människan i ständig utveckling, Människan i psykisk ohälsa, Den kulturella och mediala människan, Forskning och vetenskap inom psykologin.

Avsedd för:
Studerande som läser psykologikurserna 1 eller 2a på gymnasienivå.

Mänskligt - Psykologi 1 och 2b
Upptäck vår nya läromedelsserie i psykologi: Mänskligt! Allt är nyskrivet och helt i linje med ämnesplanens centrala innehåll, syfte och kunskapskrav. Mänskligt för kurs 1 och 2b är inriktad mot vård- och omsorgsprogrammet respektive barn- och fritidsprogrammet.

Förstå och känna igen!
Psykologiämnet ska ge dina elever möjlighet att se hela människan ur olika perspektiv och till större förståelse för sig själv och andra. I Mänskligt - Psykologi 1 och 2b finns överskådliga texter, tydliga modeller och engagerande bilder. Genom hela läromedlet följer exempel som eleverna kan identifiera sig med, både privat och i sina kommande yrkesroller. Parallellt med läsningen finns "Tänk efter"-frågor för att stanna upp och relatera till egna erfarenheter.

Innehåll
Genom att boken omfattar både kurs 1 och 2b finns det stor valfrihet i planeringen och naturliga möjligheter till både fördjupning och repetition. Innehållet redan i 1-serien är anpassat för målgruppen genom val av exempel och uppgifter. Ämnesplanen för kurs 2b ger en rad valmöjligheter. Här har vi gjort urvalet för att passa just vård- och omsorgsprogrammet respektive barn- och fritidsprogrammet.

Avsedd för:
Psykologikurserna 1 eller 2b på Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet.

Författare:
Gabriella Bernerson, legitimerad lärare i psykologi, samhällskunskap och sociologi samt skolledare vid S:t Botvids gymnasium i Botkyrka.
Katri Cronlund, legitimerad lärare i psykologi och samhällskunskap med mångårig erfarenhet som skolledare vid gymnasie- och vuxenutbildning.
Mänskligt - Psykologi 1 och 2
Mänskligt - Psykologi 1 och 2a
ISBN: 52325827 Pris: 371kr
+ -
Köp
Mänskligt - Psykologi 1 och 2b
ISBN: 52344460 Pris: 371kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer