Basläromedel

Språkvägen

Är du sfi-lärare och har kört fast i arbetsmetoder och är stressad över hur du ska hinna planera? Känner du att dina elever b...

Läs mer

Skrivhjulet, Läshjulet och Grundhjulet

Grundhjulet, Läshjulet och Skrivhjulet är alla skrivna att den uppskattade författaren Kristina Asker. Grundhjulet är uppfölj...

Läs mer

SamSpråk

SamSpråk 1 och 2 ger eleverna många tillfällen att uttrycka sig - att tala om känslor, förklara och berätta om egna erfarenhe...

Läs mer

SamSpråk - START

SamSpråk - START för sfi kurs B, språkintroduktion (A.2.1/A.2.2) och kurser för nyanlända. Boken har fokus på samhällsinforma...

Läs mer

SamSpråk - HÖR

SamSpråk - HÖR innehåller 36 inlästa texter på tre nivåer (sfi B, C och D) som kan användas fristående.

Läs mer

Textbygget

I Textbygget Texttyper för sfi B får eleverna lära sig att skriva, läsa, lyssna och diskutera vanliga texter som de möter i s...

Läs mer

Bra början

Detta basläromedel vänder sig till nybörjare som behöver lugn studietakt. Grundböckerna tar upp samhällsorienterande teman. Ö...

Läs mer

Resan hit

Resan hit består av fyra lättlästa böcker, i två nivåer, om hur olika personer kom till Sverige. Böckerna är avsedda för elev...

Läs mer

På G

På G är ett uppskattat läromedel i svenska som andraspråk på G, d.v.s. grundläggande nivå. Huvudboken innehåller många engage...

Läs mer

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Nyhet! Svenska impulser 1 svenska som andraspråk

Bokens tydliga fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har.

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se