Bra början


 

Bra början

Bra början är ett läromedel för sfi-studerande som möter sitt första främmande språk och behöver en lugn studietakt.

Bra början utgör underlag för hela sfi-kursen. Bra början 1 passar kurs B, Bra början 2 kurs C och Bra början 3 kurs D.

Bra början 1 och 2, Grundböckerna tar upp samhällsorienterande teman ur elevperspektiv. Varje tema inleds med en introduktion i bild och text och därefter följer dialoger och texter med ett återkommande persongalleri, följt av autentiska inslag som annonser, tidtabeller etc. Till texterna hör alltid uppgifter och ordlistor.

Bra början 1 och 2, Övningsböckerna följer upp grundböckerna med ytterligare ord- och färdighetsövningar, betoningsmönster, uttal och grammatik. Återkommande övningsrubriker är Höra, Ord och meningar, Tala, Läsa - Skriva och Grammatik. Övningsböckerna passar för arbete på egen hand.

Övriga komponenter: Ljudinspelningarna till grundböckerna och till övningsböckerna innehåller dialoger, hörövningar, betonings- och uttalsövningar.
Lärarhandledningarna innehåller metodiska tips samt extra övningar och test för kopiering. Facit utges separat till grund- och övningsböckernas uppgifter.

Bra början 3, Allt-i-ett-boken följer de tidigare delarnas uppläggning med samhällsorienterande teman och uppgifter med textuppföljning. Mer fristående övningar tar upp ordförråd och ordbildning, hörförståelse och diktamen och grammatik. Varje tema avslutas med skriv- och diskussionsövningar.

 

Bra början 2
Bra början 2 Grundboken
ISBN: 62230852 Pris: 266kr
+ -
Köp
Bra början 2 Elevfacit
ISBN: 62230890 Pris: 69kr
+ -
Köp
Bra början 2 Lärar-cd 3 st.
ISBN: 62243234 Pris: 955kr
+ -
Köp
Bra början 3
Bra början 3 Allt i ett-boken
ISBN: 62244538 Pris: 286kr
+ -
Köp
Bra början 3 Lärarhandledningen med extraövningar och test för kopiering
ISBN: 62248802 Pris: 711kr
+ -
Köp

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Nyhet! Svenska impulser 1 svenska som andraspråk

Bokens tydliga fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har.

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se