SamSpråk - HÖR

Kopieringsunderlag för sfi B, C och D hörförståelseövningar - ingår i serien SamSpråk men kan även användas helt fristående.

SamSpråk - Hör innehåller 36 inlästa texter på tre nivåer med följande teman: Vuxna och Barn, Boende och Miljö, Kläder och Konsumtion, Kropp och Själ, Kultur och Samhälle samt Makt och Media.

Kapitlen omfattar:
• Dialoger
• Diskussioner
• Intervjuer
• Meddelanden
• Nyheter
• Telefonsamtal
• Dikt

Olika åldersgrupper finns representerade - föräldrar och barn som pratar om livet, ungdomar som pratar om framtiden och ett äldre par som diskuterar språkets makt.

SamSpråk - HÖR
SamSpråk - HÖR kopieringsunderlag inkl. facit/mp3
ISBN: 52350492 Pris: 1 075kr
+ -
Köp

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Nyhet! Svenska impulser 1 svenska som andraspråk

Bokens tydliga fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har.

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se