SamSpråk - START

Samspråk - Start fungerar som ett första möte med det svenska språket och innehåller:
• Vardagsdialoger
• Personliga berättelser
• Samhällsinformation
• Interaktiva övningar
• Funktionell grammatik
• Ordlista  
• Självbedömning
• Tips till läraren

SamSpråk - Start kan användas före SamSpråk. Den kan också användas helt fristående. Boken är ett allt-i ett-material som förutom texter innehåller både muntliga och skriftliga övningar.

SamSpråk - START
SamSpråk - START
ISBN: 52353622 Pris: 125kr Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Nyhet! Svenska impulser 1 svenska som andraspråk

Bokens tydliga fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har.

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se