SamSpråk

Samspråk 1 och 2 stämmer väl överens med Skolverkets reviderade kursplan för SFI 2012.  
 
”Inom utbildningen i svenska för invandrare ska eleven utveckla sin medvetenhet om hur språkinlärning går till och sin insikt i det egna lärandet. Eleven ska också utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige.”

Samspråk 1 och 2 är elevaktiva läromedel som bygger på samarbete i par eller i grupp, men omfattar även uppgifter för enskilt arbete. Mångfalden av texter med tillhörande uppgifter ger många tillfällen till att utveckla interkulturell kompetens genom att diskutera och reflektera över det svenska samhället, så väl som att göra jämförelser med andra länder. Till de tematiskt upplagda texterna finns även skriv- och höruppgifter. Varje kapitel avslutas med en självbedömning till stöd för inlärarens medvetenhet om den egna inlärningen.

Samspråk 1 och 2 ger språkliga redskap för kommunikation och inblick i vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige.

SamSpråk
SamSpråk 1 Textbok
ISBN: 62269111 Pris: 246kr
+ -
Köp
SamSpråk 1 Textbok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52350768 Pris:
+ -
Köp
SamSpråk 1 Övningsbok
ISBN: 62279875 Pris: 111kr
+ -
Köp
SamSpråk 1 Facit
ISBN: 62281267 Pris: 69kr
+ -
Köp
SamSpråk 1 Lärarhandledning inkl. 100 kopieringsunderlag och tester med facit
ISBN: 62281243 Pris: 913kr
+ -
Köp
SamSpråk 1 Lärarhandledning online (pdf)
ISBN: 52331231 Pris:
+ -
Köp
SamSpråk 1 Lärarens ljudfiler online mp3 1 år (inlästa texter, hörförståelse, sånger)
ISBN: 52353011 Pris:
+ -
Köp
SamSpråk 2 Textbok
ISBN: 62286750 Pris: 246kr
+ -
Köp
SamSpråk 2 Textbok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52350775 Pris:
+ -
Köp
SamSpråk 2 Övningsbok
ISBN: 62286774 Pris: 111kr
+ -
Köp
SamSpråk 2 Elevfacit
ISBN: 62286811 Pris: 69kr
+ -
Köp
SamSpråk 2 Lärarhandledning, inkl. 100 kopieringsunderlag och facit
ISBN: 62286859 Pris: 913kr
+ -
Köp
SamSpråk 2 Lärarhandledning online (pdf)
ISBN: 52331262 Pris:
+ -
Köp
SamSpråk 2 Lärarens ljudfiler online mp3 1 år (inlästa texter, hörförståelse, sånger)
ISBN: 52353028 Pris:
+ -
Köp

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Nyhet! Svenska impulser 1 svenska som andraspråk

Bokens tydliga fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har.

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se