Skrivhjulet, Läshjulet och Grundhjulet

Läs- och Skrivhjulet - övergripande plan

Jag vet att lärare använder Skriv- och Läshjulet till kurserna SVA1, SVA2 och SVA3. Vanligt förekommande är att lärare har delat in arbetet ungefär så här:

SVA 1: Skrivhjulet, kap. 1-6 + Läshjulet, kap. 1-5 (+ delar av kap. 10)
SVA 2: Skrivhjulet, kap. 7-10 + Läshjulet kap. 6-9 (+ delar av kap. 10)
SVA 3: Skrivhjulet, kap. 7-9 (tabeller och diagram, referera, analysera och förklara samt argumentera).

Skrivhjulet ger eleverna träning i att se texters uppbyggnad och form samt ger dem möjlighet att öva på att skriva i olika genrer. Boken har en progression så att de första sex kapitlen behandlar relativt enkla texttyper, medan de senare kapitlen tar upp mer avancerade genrer. Exempeltexterna är valda för att vara typiska för den genre som tas upp, men också för att väcka intresse för innehållet. Uppgifterna till texterna uppmärksammar eleverna på texternas form.

Läshjulet utnyttjas ofta av lärare i en enda kurs, nämligen SVA 2, 100 poäng. Här kan upplägget vara att man i helklass läser valda delar av stoffet tillsammans - förslagsvis intervjuer/tidningsartiklar och dikter för att därefter utnyttja övriga texter i mindre gruppkonstellationer/grupparbeten. De ordlistor som finns till alla texter gör det lätt att arbeta med texterna på detta sätt.

Enligt kursplanen för SVA 3 ska kursen till stor del handla om vetenskapligt skrivande, men det står också bland annat att kursen ska behandla ”Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna". Det betyder att Läshjulets texter med fördel kan användas också i denna kurs.

/Kristina Asker

Grundhjulet, Läshjulet och Skrivhjulet
Skrivhjulet - En lärobok om genrer
ISBN: 62293086 Pris: 359kr
+ -
Köp
Läshjulet - En litterär resa genom Sverige
ISBN: 52324394 Pris: 349kr
+ -
Köp
Grundhjulet - grundläggande svenska som andraspråk
ISBN: 52327982 Pris: 316kr
+ -
Köp
Grundhjulet - grundläggande svenska som andraspråk Elevfacit
ISBN: 52355404 Pris: 69kr
+ -
Köp
Grundhjulet - grundläggande svenska som andraspråk onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52350676 Pris:
+ -
Köp
Grundhjulet - grundläggande svenska som andraspråk Facit online (pdf)
ISBN: 52345221 Pris:
+ -
Köp
Grundhjulet - övningsbok i grammatik
ISBN: 52333464 Pris: 119kr
+ -
Köp

Se inspelat webbinarium om Grundhjulet

I det här inspelade webbinariet får du en överskådlig introduktion till Kristina Askers nya bok Grundhjulet för grundläggande svenska som andraspråk.

Läs mer

Övningsmästaren

I Övningsmästaren som är en samlingsportal för olika slags digitala övningar hittar du ordlistor till texterna i Grundhjulet och Läshjulet.

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se