Språkvägen

I Språkvägen får eleverna möta texten genom att först lyssna, sedan tala och till sist skriva och läsa.
Arbetsmetoden i Språkvägen bygger på en tydlig och strukturerad arbetsgång. Kraften läggs på innehållet och inte på att förstå nya övningstyper. All inlärning bygger på repetition och därför bearbetas samma text ur många olika infallsvinklar.

Språkvägen:
• inleder varje tema med en tankekarta i bilder
• finns inläst som mp3-filer på hemsida www.sanomautbildning.se
• har alla övningar som kopieringsunderlag i Lärarhandledningen inkl. mp3-fil med bilder och ljud.
• har texter på samma svårighetsnivå genom resp. bok
• har texter tagna ur verkligheten
• har alla skrivövningar, kopplade till boken kapitel, som kopieringsunderlag i lärarhandledning
• har många övningar till varje kapitel som kopieringsunderlag i lärarpärmen. I lärarpärmen finns även bilder från tankekartorna och bildserier att använda som samtalsunderlag.
• har en uppslagsdel med baskunskaper sist i böckerna


Språkvägen A
Språkvägen A bygger på det språk som vi möter i vardagen. Alla texter och övningar är kopplade till verkligheten. Varje kapitel har två nivåer, en nybörjarnivå och en för dem som är på väg mot nästa kurs.

All språkträning utgår från den muntliga förmågan och syftar till att kännas meningsfull och användbar i vardagslivet.

Lärarhandledningen innehåller:
• Metoddiska tips och övningar t.ex. för alfabetisering
• Förslag till arbetsgång för varje sida i Språkvägen A
• Kopieringsunderlag med olika typer av övningar
• Tips på studiebesök och även hur man kan jobba med digital teknik

Språkvägen - för sfi B har texter i två svårighetsgrader i varje kapitel.
Språkvägen - för sfi C har samma upplägg som B-boken men längre texter och mer avancerad grammatik.
I Språkvägen - för sfi D är kapitlen uppdelade efter genrer och ger en förberedelse för fortsatta studier i svenska. Varje kapitel inleds med tydliga mål och avslutas med självdiagnos.

Bland texttyperna i bokens tio kapitel finns:
• Insändare
• Lyrik
• Novell
• Blogg
• Instruktion
• Självbiografi
• Nyhetsartikel
• Reportage
• Faktatexter
• Krönika

Språkvägens lärarhandledning
I Språkvägens lärarhandledning ingår:
• Metodiska tips
• Kopieringsunderlag med bl.a. grammatiska övningar och ordlistor med uttalsmarkeringar knutna till elevbokens texter.
• Temabilder och tankekartsbilder (B-delen),
Tankekartsbilder till C- och D-delen finns för fri nedladdning på hemsidan.
• Tester och facit

Samtalsövningar
Ett kopieringsunderlag med 100 sidor muntliga övningsuppgifter kopplade till Språkvägen kurs B men kan även användas helt fristående.
Övningar med många bilder som väcker inspirationen och igenkänning från vardagslivet. Exempel på övningar är bildserier, rollspel, dialoger och frågekort.

Språkvägens webbapp

I Språkvägens kostnadsfria webbapp kan dina elever lyssna och se alla ord från ordlistorna samt höra bokens texter med bilder till.
Webbsidan fungerar både för mobil och surfplatta.
Spara den på mobilen/surfplattan genom att lägga till den på hemskärmen.
Språkvägen B: www.sanomautbildning.se/sprakvagenb
Språkvägen C: www.sanomautbildning.se/sprakvagenc
Språkvägen D: www.sanomautbildning.se/sprakvagend

Språkvägen Att börja med - sfi 2B och 3C
Språkvägen - Att börja med vänder sig till nybörjare på sfi kurs 2B och
3C. Elevhäftet består av sex kapitel som är uppbyggda utifrån en enkel
text. Alla moment; tala - läsa - lyssna - skriva, tränas men fokus ligger på
muntliga övningar. Språkvägen Att börja med - sfi 2B och 3C innehåller 60 sidor.
Språkvägen Att börja med lärarhäfte online
I lärarhäftet finns kopieringsmaterial för grundläggande träning av bl. a. siffror och klockan.

Språkvägen
Språkvägen sfi A Elevbok
ISBN: 52337905 Pris: 191kr
+ -
Köp
Språkvägen sfi A Elevbok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52350782 Pris:
+ -
Köp
Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag
ISBN: 52340011 Pris: 785kr
+ -
Köp
Språkvägen sfi A Lärarhandledning online (pdf)
ISBN: 52346341 Pris:
+ -
Köp
Språkvägen sfi B Elevbok
ISBN: 52311455 Pris: 207kr
+ -
Köp
Språkvägen sfi B Elevbok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52350645 Pris:
+ -
Köp
Språkvägen sfi B Lärarhandledning med kopieringsunderlag 2:a upplagan
ISBN: 52352786 Pris: 1 605kr Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp
Språkvägen sfi B Lärarhandledning online (pdf)
ISBN: 52325353 Pris:
+ -
Köp
Språkvägen sfi B Samtalsövningar
ISBN: 52351116 Pris: 773kr
+ -
Köp
Språkvägen sfi B Samtalsövningar online (pdf)
ISBN: 52350485 Pris:
+ -
Köp
Språkvägen sfi C Elevbok
ISBN: 52320532 Pris: 207kr
+ -
Köp
Språkvägen sfi C Elevbok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52350652 Pris:
+ -
Köp
Språkvägen sfi C Lärarhandledning online (pdf)
ISBN: 52325346 Pris:
+ -
Köp
Språkvägen sfi D Elevbok
ISBN: 52328200 Pris: 207kr
+ -
Köp
Språkvägen sfi D Elevbok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52350669 Pris:
+ -
Köp
Språkvägen sfi D Lärarhandledning med kopieringsunderlag
ISBN: 52336588 Pris: 1 605kr
+ -
Köp
Språkvägen sfi D Lärarhandledning online (pdf)
ISBN: 52328194 Pris:
+ -
Köp
Språkvägen - att börja med på sfi 2B och 3C
ISBN: 52339114 Pris: 74kr
+ -
Köp
Språkvägen - att börja med Lärarhandledning online (pdf)
ISBN: 52339787 Pris:
+ -
Köp

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Nyhet! Svenska impulser 1 svenska som andraspråk

Bokens tydliga fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har.

Läs mer

Filmpresentation om Samtalsövningar

Se film om Språkvägen Samtalsövningar med författaren Ulrika Ekblad

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se