Textbygget

I Textbygget Texttyper för sfi B får eleverna lära sig att skriva, läsa, lyssna och diskutera vanliga texter som de möter i sin vardag. Textbygget är ett mycket stöttande material som utgår från cirkelmodellen. Eleverna arbetar först med förförståelse, sedan modelltexter, därefter en gemensam text och som avslutning en enskild text.
På övningsmästaren finns hela boken inläst, där hittar du också hörförståelseuppgifterna och extraövningar. Det är gratis att använda övningsmästaren och eleverna

Författare:
Tiia Ojala
Textbygget
Textbygget sfi B
ISBN: 52349281 Pris: 175kr
+ -
Köp
Textbygget sfi B Lärarhandledning
ISBN: 52353899 Pris: 350kr Utkommer: 2018-08-28
+ -
Köp

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se