Hur säger man?


 Hur säger man?

Kopieringsunderlag för sfi B, C och D motsvarande nivåerna A1-B1 på Europarådets CEFR-skala.

Hur säger man? är ett kopieringsmaterial med hör- och uttalsövningar. Materialet är indelat i tio kapitel med olika teman där varje kapitel inleds med samtal kring ett färgfoto för att ge de studerande förförståelse inför hörövningarna.

Varje kapitel är indelat i två olika svårighetsnivåer - del I och del II.

De inlästa fraslistorna har enkla och tydliga uttalsmarkeringar som underlättar uttalsträningen.

Fraslistorna är inlästa och finns på både cd och mp3-fil.
De inlästa hörövningarna har ett modernt, naturligt språk och tränar förmågan att uppfatta talad svenska. Där finns bland annat 62 dialoger.

Materialet innehåller även fyra välkända svenska sånger med tillhörande uppgifter.

Varje kapitel avslutas med skrivövningar och test.

Mp3-filer, hörmanus och facit ingår.

Hur säger man?
Hur säger man?
ISBN: 62297725 Pris: 1 591kr
+ -
Köp

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Nyhet! Svenska impulser 1 svenska som andraspråk

Bokens tydliga fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har.

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se