Snacket går vidare

 Snacket går vidare
Att kunna ett språk är att ha en bra kommunikativ språkförmåga och det behövs många färdigheter för att kommunicera väl. Denna guldgruva av övningar ger de studerande en tydlig insikt i sitt lärande. Övningarna är upplagda i enlighet med modern språkforskning och tar även upp olika genrer och konkreta exempel utifrån Pauline Gibbons tankar om stöttning.

Snacket går vidare

- ger språkutveckling genom omväxlande och roliga kommunikationsövningar i par eller grupp

- utvecklar skrivandet genom naturliga, kreativa och meningsfulla uppgifter

Snacket går vidare
Snacket går vidare
ISBN: 62289263 Pris: 1 221kr
+ -
Köp

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Nyhet! Svenska impulser 1 svenska som andraspråk

Bokens tydliga fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har.

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se