Träna till test

Träna till test Elevbok
Träna till test är ett studiematerial där eleverna tränar till nationella sfi-provet.
De fyra delarna i boken är:

• Höra
• Läsa
• Tala
• Skriva
Övningarna i Höra och Läsa handlar om att uppfatta information, ha övergripande förståelse samt att dra slutsatser. Övningarna i Tala och Skriva är varierande och här får eleverna bl. a. träna på att berätta och diskutera samt att skriva olika slags texter. Varje dela avslutas med test och utvärdering. På vår hemsida finns mp3-fil till hörförståelsen samt facit till alla delar att ladda ner.

Träna till test lärarmaterial är till för de som behöver träna ytterligare på de moment som ingår i boken.

Träna till test lärarmaterial innehåller:
· lärarsidor
· hörövningar med ljudfil
· läsövningar
· talövningar
· skrivövningar
· hörmanus
· facit
· här finns även ljudfiler och facit till testerna i elevboken

Träna till test är baserat på beskrivningen av uppnådda mål för kurs B enligt GERS nivå A1/A2, för kurs C enligt GERS nivå A2/A2+ och för kurs D enligt GERS nivå B1/B1+.

Avsedd för: Sfi kurs B, C och D

Träna till test
Träna till test - sfi B
ISBN: 52316177 Pris: 108kr
+ -
Köp
Träna till test - sfi C
ISBN: 52312469 Pris: 108kr
+ -
Köp
Träna till test - sfi D
ISBN: 52316184 Pris: 108kr
+ -
Köp
Träna till test - sfi B lärarmaterial och kopieringsunderlag (pdf, skollicens) 1 år
ISBN: 52327999 Pris:
+ -
Köp
Träna till test - sfi C lärarmaterial med tester (pdf, skollicens) 1 år
ISBN: 52316504 Pris:
+ -
Köp
Träna till test - sfi D lärarmaterial med tester (pdf, skollicens) 1 år
ISBN: 52319659 Pris:
+ -
Köp

Redaktionen tipsar

SamSpråk

Nyhet! Svenska impulser 1 svenska som andraspråk

Bokens tydliga fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har.

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se