Jobb i sikte


Jobb i sikte - övningar inför arbetslivet i Sverige

Genom att medvetandegöra de svenska kulturkoderna underlättar man den första tiden på praktikplatsen eller jobbet.

Existerar verkligen Jantelagen på svenska arbetsplatser? Vad säger man som ny medarbetare i fikarummet? Vad bör man undvika att prata om på jobbet? Det och mycket mer tränas i dialoger och diskussionsunderlag i Jobb i sikte. Boken förklarar de oskrivna reglerna på arbetsplatsen.
Det finns också språkliga övningar och alla dialoger och intervjuer är inlästa för att individuellt kunna träna uttal och betoning. Inspelningarna laddas ner gratis, som en mp3-fil, från vår hemsida.

Kapitlen om att söka jobb och att starta eget företag innehåller länkar till bra webbsidor, användbara fraser, faktarutor, tips om hur man skriver cv och vad man ska tänka på vid en anställningsintervju. Löneförhandling, jämställdhet, MBL och mycket annat kan man också läsa om.

Jobb i sikte
Jobb i sikte inkl. ljud som mp3-filer (laddas ner från hemsidan)
ISBN: 62278441 Pris: 214kr
+ -
Köp

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Nyhet! Svenska impulser 1 svenska som andraspråk

Bokens tydliga fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har.

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se