Pressmeddelande - Ökat behov av läromedel för sfi-studerande

När allt fler nyanlända kommer till Sverige blir eleverna på sfi allt fler och grupperna mer heterogena. Därför ökar kraven på lärarna att kunna bedöma elevernas nivå och planera därefter. Med läromedel som bas kan undervisningen lättare individanpassas. Sanoma Utbildning satsar nu stort på läromedel för sfi.

Svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning med syfte att ge nyanlända språkliga redskap för att aktivt kunna delta i vardags-, samhälls- och arbetslivet. Inom sfi finns tre spår, analfabeter läser spår 1, de som kan läsa på sitt modersmål läser spår 2 och akademiker läser spår 3. Akademiker kan genomföra sfi på ungefär sex månader, medan de som är på spår 1 kan behöva studera i några år.

- Eftersom det ibland kommer nya elever varje vecka, måste jag som lärare snabbt göra en bedömning gällande vilken nivå eleven ligger på och planera utefter det. Hur en grupp ser ut är olika från månad till månad, jag vet aldrig i förväg hur det blir. Det här ställer krav på undervisningen. Mitt tips är att satsa på ett bra läromedel som har ett stöttande lärarmaterial. Därutöver kan sedan andra språkhjälpmedel som tidningar, lättlästa skönlitterära böcker, nyhetsinslag, filmer med mera användas, säger Caroline Söderqvist som har tio års erfarenhet som sfi-lärare och nu undervisar för nyanlända i åldern 16 – 20 på Tyresö gymnasium.

Sanoma Utbildning satsar just nu stort på sfi och arbetar aktivt med att ta fram olika läromedel. Detta för att underlätta, stötta och inspirera lärarna i sitt arbete.

- Även mina elever efterfrågar läromedel i form av böcker för att bland annat kunna studera på egen hand. Fördelen för mig är att jag vet att läromedlen är utprövade och ger resultat. Jag har även själv skrivit ett läromedel för sfi, ”Språkvägen” som jag använder väldigt mycket i min undervisning, säger sfi-läraren Caroline Söderqvist.

Utöver läromedel försöker Sanoma Utbildning även praktiskt stötta lärarna med bland annat inspirationskvällar och med den nya webbsidan, sfitips.se, som innehåller gratis lektionstips för sfi-lärare. På sajten finns exempelvis affischen ”Välkommen till Sverige” som kan användas i undervisningen som en introduktion till Sverige. Några teman som tas upp är allemansrätten, årstider, högtider och religionsfrihet. Genom att erbjuda läromedel för sfi och svenska som andraspråk bidrar Sanoma Utbildning till att stötta nyanlända i deras språk, som de menar är nyckeln för att komma in i samhället.

- Det är alltid roligt när man träffar tidigare elever och ser hur glada de blir av att se en och hur stolta de är över att ha utvecklats i språket, säger sfi-läraren Caroline Söderqvist.

För mer information eller intervjuförfrågan, vänligen kontakta:
Sandra Kastås, Ullman PR
sandra@ullmanpr.se
073 962 88 77

Om Sanoma Utbildning:
Sanoma Utbildning är en del av Sanoma Learning, ett av Europas ledande utbildningsförlag. Vi gör det möjligt för lärare att på bästa sätt hjälpa varje elev att nå sin fulla potential. Vår affärsidé är att skapa och erbjuda läromedel som engagerar, ger bättre resultat och underlättar vardagen för lärare och elever.

Läs mer om Sanoma Utbildnings sfi-arbete och de olika läromedlen här http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Gymnasie--vuxenutbildning/SfiSvenska-som-andrasprak/

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Nyhet! Svenska impulser 1 svenska som andraspråk

Bokens tydliga fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har.

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se