På G

På G

På G är ett läromedel för åk 9 och vuxna i svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning och liknade utbildningar.

Läromedlet är upplagt så att det kan användas flexibelt av kursdeltagare med både längre och kortare skolbakgrund och för olika typer av kurser och utbildningar. Det passar även för självstudier.


Lärobok
Läroboken innehåller ett kom-i-gång-avsnitt, åtta teman och nio kapitel med språkkunskap, ordlistor, karta och register.

Temakapitlen består av litterära texter och kortare faktatexter eller tidningsartiklar som belyser temat. Dikter och sånger ingår också.
Temakapitlens rubriker är: Att lära sig ett nytt språk, Böckernas värld, Kärlek, Pengar, Sagor och berättelser, Barn och föräldrar, Sverige samt Arbete.

Till texterna finns uppgifter av förståelsekaraktär och samtals- och diskussionsuppgifter, samt ordkunskaps- och skrivuppgifter. De flesta uppgifterna är utformade så att de även passar som hemuppgifter.

Alla texter har ordlistor längst bak i boken. Dikter och svårare *-märkta texter har istället sidoordlista.

I varje tema ingår en hörövning, oftast korta avsnitt ur radioprogram, och uttalsövningar som också kan användas som diktamen. Uttalsövningarna tar framför allt upp prosodi och betoning.

Språkkunskapen - som är markerad med ljusgrön marginal för att vara lätt att hitta - presenterar och tränar olika språkliga fenomen som kursdeltagaren behöver för att studera vidare på gymnasienivå:
- använda ordbok, förkortningar, skiljetecken, bibliotekskunskap
- dela in i stycken
- sammanfatta
- planera sitt skrivande, ordbildning
- skriva protokoll, bokrecensioner och olika slags brev.

Grammatikövningar
Grammatikövningarna innehåller textanknutna övningar till varje tema i boken. Där får eleverna träna på substantivets och adjektivets form och böjning, verbböjning och tempus, ordföljd och pronomen. En minigrammatik ingår.

NY

Fler grammatikövningar finns att ladda ner gratis från vår hemsida.

Facit
Facit har svar till uppgifter i Läroboken och Grammatikövningarna.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen innehåller kommentarer till de olika temakapitlen och underlag för kopiering med bl.a. extra övningar, hörövningar, rollspelsförslag, dictoglossövningar, bildunderlag och repetitionstest till både temakapitlen och grammatikövningarna.

Lärar-cd
Inspelningarna innehåller hörövningar, uttal, dikter, sånger och ett urval texter.

WEBBSTÖD: De flesta texterna i boken kan laddas ner som ljudbok i mp3-format från vår hemsida.

På G
På G Lärobok
ISBN: 62257729 Pris: 381kr
+ -
Köp
På G Grammatikövningar
ISBN: 62257743 Pris: 128kr
+ -
Köp
På G Elevfacit
ISBN: 62257804 Pris: 69kr
+ -
Köp
På G Lärar-cd 2 st.
ISBN: 62257781 Pris: 1 008kr
+ -
Köp
På G Lärarhandledning
ISBN: 62257767 Pris: 743kr
+ -
Köp

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Nyhet! Svenska impulser 1 svenska som andraspråk

Bokens tydliga fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har.

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se