Buena idea

Buena idea

Det är verkligen en god idé att lära sig spanska idag, när den spansktalande kulturen är mer framträdande än någonsin, bland annat genom musik, mat och sport. Allt detta finns självklart med i Buena idea.

Med en genomtänkt progression och metodik förs eleverna på ett naturligt sätt in i en användbar spanska. Dels möter materialet eleverna där de befinner sig, med texter på teman som shopping, resor, musik och studier, dels vidgar det vyerna genom fördjupad information om språk och kultur.

I Buena idea byggs innehållet kring vardagliga situationer och ämnesområden. Dessa är sedan utgångspunkten för vad som övas. Stor vikt läggs vid inlärning av ord och fraser. En kursöversikt i början av boken visar tydligt vad som tas upp aktivt och passivt i varje text.

I Buena idea uppmanas eleverna till reflektioner kring sin egen inlärning och de får hjälp genom återkommande Consejos, tips och råd om t.ex. ordinlärning och textläsning.

Buena idea består av två huvudkomponenter, en textbok och en studiebok, med tydliga kopplingar till varandra:

Libro de textos
Buena idea 1 motsvarar kursen spanska 1 och består av 24 kapitel, som - speciellt i början av boken - är ganska korta. Detta ger känsla av att man kommer igång snabbt med sin spanska. Vissa av kapitlen är av mer informativt slag.

Buena idea 2 motsvarar kursen spanska 2. Den inleds med två repetitionskapitel och bygger sedan vidare på del 1 i metodik och innehåll. Här fördjupas teman från Latinamerika och Spanien, dels i de 21 huvudkapitlen och dels i de fördjupningstexter som ligger i slutet av boken. Fördjupningsdelen tar bland annat upp enkla varianter av spanskan i olika delar av Latinamerika, fester och högtider samt en historisk överblick från spansk och latinamerikansk horisont.

I slutet av de båda textböckerna finns utförliga bildordlistor på de större ordfält som behandlas i boken, vilket ger möjlighet t ill inlärning av ord tematiskt.

Minigrammatiken i Buena idea 1 innehåller de moment som innefattas av Spanska 1 och i Buena idea 2 utökas innehållet med de moment som behandlas i Spanska 2. Eleverna uppmanas i arbetsboken att aktivt använda minigrammatiken under arbetets gång.

Till Libro de textos medföljer en elev-cd som innehåller alla texter som eleven arbetar aktivt med i boken.

Vissa direkt textanknutna övningar, tareas, finns i Libro de textos. Resten av övningsmaterialet återfinns i Libro de trabajo, där man tydligt ser var respektive tarea från textboken ska in i övningskedjan.

Libro de trabajo
I övningsmaterialet till Buena idea läggs stor vikt vid muntliga och skriftliga kommunikativa situationer. Dessutom fokuseras på att öva upp förståelsen av det man hör och läser, bl.a. genom hörövningar och dictogloss samt genom lässtrategier.

Den grammatik som behövs just i den aktuella situationen tas upp och övas systematiskt och varierat. För att kunna uttrycka sig naturligt innebär detta att perfekt tas upp relativt tidigt i Spanska 1, och att preteritum och imperfekt kommer naturligt i Spanska 2.

Med jämna mellanrum i Libro de trabajo ligger repetitionsavsnitt som kan fungera som test för eleven själv.

Lärarhandledningarna till de båda delarna i serien är mycket omfattande och syftar till att underlätta och ge inspiration i lärarens arbete. Det utmärkta didaktikavsnittet ger såväl teoretisk information som mängder av praktiska tips. Handledningarna innehåller dessutom förslag till arbetsgång till bokens samtliga kapitel, ett stort antal stordior, självutvärderingar, prov med skriftliga, muntliga och hörförståelseuppgifter, manus till hörövningar samt tips på fördjupningsuppgifter.

Elevfacit har lösningar till samtliga uppgifter och översättningar av alla texter i Libro de textos.

Lärar-cd:n innehåller ljudinspelningar av alla texter och hörövningar i boken samt hörförståelseuppgifter till proven i lärarhandledningen.

Buena idea 1
Buena idea 1 Libro de textos inkl. ljudfiler för eleven
ISBN: 62269067 Pris: 267kr
+ -
Köp
Buena idea 1 Libro de trabajo
ISBN: 62269081 Pris: 180kr
+ -
Köp
Buena idea 1 Elevfacit
ISBN: 62269104 Pris: 79kr
+ -
Köp
Buena idea 1 Lärarhandledning
ISBN: 62269142 Pris: 891kr
+ -
Köp
Buena idea 1 Lärarens ljudfiler online mp3-filer
ISBN: 52340813 Pris:
+ -
Köp
Buena idea 2
Buena idea 2 Libro de textos inkl. ljudfiler för eleven
ISBN: 62274269 Pris: 273kr
+ -
Köp
Buena idea 2 Libro de trabajo
ISBN: 62274283 Pris: 191kr
+ -
Köp
Buena idea 2 Elevfacit
ISBN: 62274306 Pris: 79kr
+ -
Köp
Buena idea 2 Lärarhandledning
ISBN: 62274320 Pris: 891kr
+ -
Köp
Buena idea 2 Lärarens ljudfiler online mp3-filer
ISBN: 52340820 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se