Formando frases

Formando frases

Här är materialet som ger eleverna möjlighet att prata, lära känna varandra och samtidigt öva grammatik!

Formando Frases är ett fristående material med muntliga övningar som tränar språkets två sidor: form och innehåll. Eleverna övar de flesta grammatiska momenten samtidigt som de pratar om sin egen vardag.

Ordförrådet är vardagligt, med många återkommande frekventa ord. Den språkliga ramen är tydlig vilket gör att eleverna känner trygghet och snabbt kommer igång. Dessutom memoreras snabbt nya språkliga strukturer och därmed kan spanskan bli mer avancerad. Tack vare materialets elevaktiva upplägg (frågor som oftast kräver personliga svar) tränas också hörförståelse och koncentrationsförmåga. Dessutom lär eleverna känna varandra, vilket resulterar i ett gott inlärningsklimat.

De flesta av övningarna har grammatiska rubriker. Den grammatik och det vokabulär som övas anges i innehållsförteckningen. I slutet finns tolv friare övningar, som är tematiskt ordnade, men också dessa tränar strukturer.

Övningarna är tänkta att göras muntligt i par eller mindre grupper och presenteras med fördel i helklass. I slutet av materialet finns allmänna kommentarer och tips samt detaljerade instruktioner till vissa av övningarna.

Svårighetsgraden markeras i innehållsförteckningen; från nybörjare till skolår 9 och gymnasiets steg 2. Fungerar även utmärkt som repetition för steg 3 och 4.

Formando frases
Formando frases
ISBN: 62296537 Pris: 926kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se