Super - Spanska 1-2

Super
Super är en serie kopieringsunderlag för moderna språk som erbjuder en uppsjö av möjligheter till aktiv språkträning.

Spanska pjäser
Spanska pjäser för Spanska 1-2 och Spanska pjäser för Spanska 3-4 är de första undervisningsmaterialen där eleverna genom att spela teater lär sig alla nyttiga fraser och vågar använda språket. I sex pjäser får eleven möta jämnåriga spansktalande ungdomar som befinner sig i olika situationer; allt från kärleksbekymmer till jakten på ära och berömmelse. Häftet för Spanska 1-2 börjar på nybörjarnivå och blir successivt svårare. Häftet för Spanska 3-4 börjar med att repetera fraser från de lägre stegen för att sedan täcka Spanska 4.

Pjäsernas aktiva inlärningssätt bidrar inte bara till att eleven inhämtar och befäster språkkunskaper utan hjälper även eleven att bli bättre på att kommunicera och interagera. Materialet ger mängder av förslag på hur man kan arbeta med pjäserna. Tips på aktiviteter före, under och efter läsningen gör att eleven får ett helhetsgrepp om språket. Vägen fram till att spela upp pjäsen är minst lika viktig som själva premiärföreställningen.

Hörövningar
Hörövningar i spanska för Spanska 1-2 och Spanska hörövningar för Spanska 3-4 består av ett kopieringsunderlag med 24 hörövningar och en lärar-cd med de inspelade övningarna. Övningarna är ett komplement till ordinarie läromedel för Spanska 1 och 2 i grundskolans senare år och gymnasiet. De ämnen som behandlas i hörövningarna är ämnen som är relevanta för elever på högstadiet och gymnasiet. Ämnena är allmänt hållna för att passa så många som möjligt, oberoende av vilket läromedel eleverna i övrigt arbetar med.

Super - Spanska 1-2
Super Spanska pjäser 1-2 Kopieringsunderlag
ISBN: 52304464 Pris: 901kr
+ -
Köp
Super Spanska hörövningar 1-2 Kopieringsunderlag
ISBN: 52302460 Pris: 891kr
+ -
Köp
Super Spanska hörövningar 1-2 online mp3-filer
ISBN: 52344507 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se