Den Spanska Grammatiken

Den Spanska Grammatiken

Kännetecknande för Den Spanska Grammatiken är den moderna och kommunikativa inriktningen. Den beskriver det levande, talade språket och belyser mångfalden i det spanska språkbruket.

Momenten i grammatiken introduceras med hjälp av tydliga översikter. Grammatiska termer brukas där de behövs men överanvänds inte.

Bokens exempel är i första hand valda för att spegla tre slags språkbruk:
- ledigt vardagsspråk i den privata sfären (dvs. bland familj och vänner),
- vardagligt språk i den offentliga sfären (t.ex. service och undervisning) samt
- mediespråk (t.ex. tidningsprosa).
Många exempel består av "minitexter" i sammanhang som är lätta att förstå och leva sig in i.

Den Spanska Grammatiken lägger stor vikt vid konstruktioner, ord och fraser som är gemensamma för alla spansktalande. Om ett visst exempel är mest utmärkande för ett speciellt språkområde (t.ex. Argentina, Chile, Mexiko eller Spanien) kommenteras detta särskilt.

Ett generöst register gör boken lätt att använda.

Den Spanska Grammatiken
Den Spanska Grammatiken
ISBN: 52327173 Pris: 386kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se