Sidospår


Sidospår Samtida noveller och Sidospår Samtida poesi


Sidospår Samtida noveller
Vad händer i ett förhållande när svartsjukan exploderar? Varför blir en ung människa terrorist? Hur förklarar man för farsan att hans nya Jaguar tyvärr är kvaddad?
I Sidospår Samtida noveller möter vi människor från när och fjärran i vardagliga eller extrema, allvarliga eller komiska situationer. Den viktigaste urvalsprincipen har varit att hitta texter med ett innehåll som kan intressera unga människor. Även fördelningen mellan manligt och kvinnligt har beaktats. Bland författarna märks Per Hagman, Nick Hornby och Mare Kandre.

Till varje novell hör uppgifter i flera steg. Eleverna får först förbereda sig för textens innehåll med hjälp av några frågor. Därefter följer uppgifter i stigande svårighetsgrad, från textnära frågor som stöd för att förstå händelseförloppet i Närstudium till uppgifter som går utöver texten och till eleverna själva, till deras verklighet och erfarenheter i Funderingar och Eget skapande.

Sidospår Samtida poesi
Gör man bort sig om man hyr en stråkorkester för att spela under sin hemligt älskades balkong? Hur ser döden ut - kanske som en bro ut i rymden?
Sidospår Samtida poesi innehåller dikter ur de senaste årens utgivning av både etablerade och nydebuterade poeter. I dikterna uttrycks allmänmänskliga frågor och tankar på många olika och personliga sätt, men där finns även frågor som är särskilt viktiga för unga människor. Bland poeterna märks Daniel Boyacioglu, Anna Jörgensdotter, och Tomas Tranströmer.

Till dikterna hör uppgifter i flera steg från Närstudium till Eget skapande, dvs. från närläsning och granskning av språk och stil till tolkning och diskussion av textens relevans för unga människor i dag.

Både Sidospår Samtida noveller och Sidospår Samtida poesi innehåller även övergripande uppgifter där olika texter jämförs till innehåll och form samt uppgifter för att stimulera elevernas eget skrivande i de båda genrerna.

Sidospår
Sidospår Samtida noveller
ISBN: 62269388 Pris: 191kr
+ -
Köp

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Film om nya Svenska impulser 1

Här presenterar författarna Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson nyheterna i nya upplagan av Svenska impulser 1.

Klicka här för att se film

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se 

Nyhet! Känn på litteraturen 4

Nu finns Känn på litteraturen 4 i lager. Boken innehåller vägledningar till tio romaner för unga vuxna.

Läs mer