Ausblicke

Ausblicke 1 är ett helt nyskrivet läromedel för nybörjare i tyska. Läromedlet är anpassat efter Gy2011 men kan även användas i andra sammanhang som kursverksamhet och annan vuxenundervisning. I Ausblicke ges verktyg för att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt i vanliga vardagliga situationer. Dina elever kommer snabbt att lära sig tala med människor i den tyskspråkiga världen och lockas att lära känna dess kultur och samhälle närmare.

Allt-i-ett boken är indelad i sex kapitel som vart och ett består av fyra delar (A-D). Varje kapitel behandlar ett tema och i introt till respektive kapitel finns en översikt över det som eleverna ska lära sig i kapitlet. Här finns texter av många olika slag, bl.a. dialoger, berättande texter, mejl, sms och en blogg. I Ausblicke 1 får vi följa svenska Klara och hennes vänner i München som en röd tråd genom de olika kapitlen. Boken inleds med ett introduktionskapitel där eleverna får stifta bekantskap med både språket och den tyskspråkiga kulturen samt får inblick i tyskans och svenskans många likheter. Det sista kapitlet, Weihnachten, berättar på ett enkelt och inspirerande sätt om hur julen firas i Tyskland. I slutet av boken finns dessutom en grammatikdel, facit, fras- och ordförråd, styckeordlistor och en tysk-svensk/svensk-tysk alfabetisk ordlista.

Texterna A-C i varje kapitel är tänkta att läsas intensivt. Därefter följer ett antal övningar som på ett ofta lekfullt sätt befäster nya ord och fraser. Efter varje text introduceras också ett eller ett par nya grammatiska moment som förklaras i kortfattade rutor och varje nytt moment övas därefter grundligt. Arbetssättet i Ausblicke är mycket varierat och reception, produktion och interaktion övas både individuellt, i par och i grupp, såväl muntligt som skriftligt.

I övningskedjan finns även korta läsövningar insprängda i form av t.ex. meddelanden att reagera på eller som realia att kommentera och reflektera över.

I Ausblicke 1 finns ett stort antal hörövningar som både fokuserar på elevernas förförståelse i kapitlens intron och befäster de språkliga kunskaperna efter respektive text.
Efter texterna A-C i kapitlen 1?3 finns under rubriken Aussprache en uttalskurs som går igenom de vanligaste kontrastiva svårigheterna med ljudexempel och övningar.
I de intresseväckande Ausblick-uppgifterna får eleverna möjlighet att fördjupa sig och söka sig utanför boken. Ausblick är alltid kopplat till innehållet i texterna.

D-texterna är lite längre lästexter som kopplas samman med kapitlets tema. Texterna tränar eleverna på att använda olika lässtrategier och lockar dem att göra jämförelser med egna erfarenheter.
Den grammatik som förklaras löpande i kapitlen finns även samlad i slutet av boken och dessutom innehåller den fördjupningar för de elever som önskar det.

I Ausblicke 2 fortsätter vi att följa några av klaras vänner i München. Här finns även flera helt autentiska texter, bl.a. en text av Astrid Lindgren och en intervju med en "Wandergesellin."
I slutet av böckerna finns dessutom en grammatikdel, facit, fras- och ordförråd, styckeordlistor och en tysk-svensk/svensk-tysk alfabetisk ordlista.
Texterna A-C i varje kapitel är tänkta att läsas intensivt. Därefter följer ett antal övningar som på ett ofta lekfullt sätt befäster nya ord och fraser. Efter varje text introduceras också ett eller ett par nya grammatiska moment som förklaras i kortfattade rutor och varje nytt moment övas därefter grundligt. Arbetssättet i Ausblicke är mycket varierat och reception, produktion och interaktion övas både individuellt, i par och i grupp, såväl muntligt som skriftligt. I Ausblicke finns ett stort antal hörövningar som både fokuserar på elevernas förförståelse i kapitlens intron och befäster de språkliga kunskaperna efter respektive text.
I de intresseväckande Ausblick-uppgifterna får eleverna möjlighet att fördjupa sig och söka sig utanför boken. Ausblick är alltid kopplat till innehållet i texterna.
I kapitlen 1-3 i Ausblicke 1 finns under rubriken Aussprache en uttalskurs som går igenom de vanligaste kontrastiva svårigheterna med ljudexempel och övningar.
D-texterna är lite längre lästexter som kopplas samman med kapitlets tema. Texterna tränar eleverna på att använda olika lässtrategier och lockar dem att göra jämförelser med egna erfarenheter.

Facit
Boken innehåller facit till alla bundna övningar samt förslag på lösningar till många av de friare övningarna.

Facit
Boken innehåller facit till alla bundna övningar samt förslag på lösningar till många av de friare övningarna.
Lärarhandledningen och lärarens ljudfiler
Lärarhandledningen innehåller förutom en mängd kopieringsunderlag även grammatikcheck, läxförhör och prov som testar både produktion, reception och interaktion, såväl muntligt som skriftligt samt hörmanus. Till lärarhandledningen medföljer även lärarens alla ljudfiler digitalt.
Lärare får hjälp att bedöma med hjälp av matriser och förslag till formativa kommentarer som hjälper eleverna att utvecklas.

Författare: Erik Nilsson, Anna Raab och Christian Braun

Ausblicke
Ausblicke 1 Allt i ett-bok
ISBN: 52318348 Pris: 377kr
+ -
Köp
Ausblicke 1 Allt i ett-bok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52331941 Pris:
+ -
Köp
Ausblicke 1 Lärarhandledning online (pdf) inkl. lärarens ljudfiler mp3-filer
ISBN: 52335833 Pris:
+ -
Köp
Ausblicke 2 Allt i ett-bok inkl. facit
ISBN: 52346112 Pris: 371kr
+ -
Köp
Ausblicke 2 Lärarhandledning online (pdf) inkl. lärarens ljudfiler mp3
ISBN: 52346129 Pris: Utkommer: 2018-08-10
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se